Duurzamer kunststofgebruik met eco-ontwerp en ontwerp voor de circulaire economie

Waar eco-ontwerp nog de duurzame levensloop van een product of proces centraal stelt, heeft een ontwerp voor de circulaire economie nog een grotere en bredere impact. Een nieuwe aanpak, systeem, visie op materialen en producten wordt hierbij naar voren geschoven. Kunststof kan dankzij zijn belang in de huidige samenleving ook hier een belangrijke rol innemen en opportuniteiten scheppen.

Uit het vooronderzoek om het Nederlandse samenwerkingsproject QCP (Quality Circular Polymers) op te starten (zie het eerste deel van deze reeks) bleek onder meer dat het voor converters en OEM's noodzakelijk is om producten te ontwikkelen met een eco-ontwerp, daarbij verder te kijken dan de prijs en te ontwerpen in functie van alternatieve materialen, recyclage, minder materiaal, ... Ook andere businessmodellen en economische systemen dienen onderzocht te worden, om te evolueren van een lineair naar een circulair economisch model. Dit komt aan bod in dit vierde en laatste deel van onze reeks over duurzaam omgaan met kunststoffen.

Het herbedenken van hoe omgaan met kunststoffen begint bij verpakkingen. Meer dan een vierde van het kunststofgebruik ter wereld is immers voor verpakking. In Europa is zo'n 40-50 procent van alle goederen verpakt in kunststof. Het gebruik ervan is de laatste decennia weliswaar lager: kunststofverpakkingen per eenheid kenden de laatste tien jaar een gewichtsreductie van gemiddeld 28 procent en nemen hiermee qua gewicht slechts 10 procent van alle verpakkingen voor hun rekening. Dat is al een eerste stap in de richting van duurzame ontwikkeling, aangezien zonder deze reductie het gebruik van kunststofverpakkingen op jaarbasis ca. 13 miljoen ton zou bedragen in plaats van de huidige 10 miljoen ton.

In België zorgen een groot aantal terugwinningsmogelijkheden ervoor dat zo'n 85 procent van dit afval al wordt gesorteerd voor terugwinning van materialen of energie, en dit percentage neemt toe. Wereldwijd echter wordt slechts 14 procent van het kunststof verpakkingsafval verzameld voor recyclage. Een duurzame aanpak vraagt om een andere aanpak en een mogelijke duurzame oplossing zijn eco-ontwerp of eerder nog ontwerp voor de circulaire economie.

Lees meer op Techniline.

Tags: