Drones voeren snel en veilig inspecties uit

Dat drones ook in bedrijven heel nuttig kunnen zijn, bewijzen tankopslagbedrijf Vopak en expert in 3D-scannen Think 3D. Deze ondernemingen zetten drones in voor industriële toepassingen als de inspectie van grote gastanks en het scannen van industriële installaties. Ook voor andere sectoren bieden drones een groot toepassingspotentieel.

Vliegende bol

Het Nederlandse Vopak, gespecialiseerd in de opslag en het vervoer van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten, gebruikt sinds kort drones voor de inspectie van grote gastanks. Voorheen moesten mensen in de tanks klimmen om ze te inspecteren, wat in dergelijke ‘besloten ruimtes’  risico's met zich meebracht. De drones voeren de inspectie niet alleen sneller uit, maar ook een stuk veiliger.

Het bedrijf onderzocht de mogelijkheid tot vliegende inspectie via een innovatieproject dat inging op verschillende aspecten, zoals vliegen in gesloten ruimtes en in donkere omstandigheden, de veiligheid, het detailniveau bij het capteren van de data, en volledige digitale verslaglegging in 3D. Zo kwam tankopslagbedrijf tot de inzet van Flyability Elios-drones. Dit type UAV is omhuld door een beschermende kooi, waardoor hij zonder probleem tegen de wanden van de tanks kan vliegen. De drones zijn voorzien van een camera en een fel ledlicht. Buiten kan de operator de inspectie meevolgen via de camera.

Vopak gebruikt de nieuwe inspectiedrones onder andere in zijn terminal in Vlissingen (Zeeland). Door een drone in de tanks te sturen, moeten niet langer onnodige risico's genomen worden: bij inspecties door mensen moest men extra veiligheidsmaatregelen treffen, waardoor de inspectie van een hele tank een aantal dagen in beslag kon nemen. De drone kan een volledige tank inspecteren in slechts twee uur tijd. Doordat alles zo veel sneller en veiliger kan gebeuren, kunnen voortaan vaker inspecties uitgevoerd worden, terwijl risico’s ingeperkt worden.

Bekijk het filmpje over de inspectiedrone: https://www.youtube.com/watch?v=f9DGCt2CrDA

3D-scannen vanuit de lucht

Het Belgische Think 3D grijpt de mogelijkheden van drones aan om efficiënter en veiliger industriële installaties te scannen. Door een scanner te koppelen aan een drone kan het bedrijf de industriële markt ondersteunen met klassieke 3D-scanning, zowel op de grond en als vanuit de lucht. Zo kunnen gevaarlijke klimpartijen, complexe stellingen en het stilleggen van machines worden vermeden, en kan men ook moeilijk bereikbare plaatsen dimensioneel in kaart brengen.

De combinatie van scanner en drone is het resultaat van een intensief ontwikkelingstraject , waarbij heel wat testen noodzakelijk waren om een betrouwbare meting te krijgen.  De drone zelf beschikt over acht motoren, heeft een spanwijdte van 1,7 m en draagkracht van 30 à 40 kg. Aan de stabiliteit van de drone en dus de nauwkeurigheid van de scanner wordt nog gewerkt door de ontwikkeling van software om de drone zo nauwkeurig mogelijke resultaten te laten opleveren. Think 3D wil haar innovatieve technologie uiteindelijk wereldwijd commercialiseren. Zo zullen overal bedrijven hun scanner aan de drone kunnen koppelen, zij het voor thermografie, fotogrammetrie, 3D-laserscanning of inspectie.

Het gebruik van lasermeettechnologie in bewegende, drijvende of vliegende omstandigheden is niet nieuw. In 2012 liep binnen het OWI-Lab een testproject, waarbij men de zogenaamde LIDAR-lasermeettechnologie op een drijvende meetboei plaatste om accurate windsnelheidsmetingen op zee uit te voeren. Essentieel bij dergelijke toepassingen is het ontwerp van een mechatronisch stabilisatiemechanisme dat ervoor zorgt dat men gelijkaardige metingen bekomt zoals op een vaste ondergrond. 

De vele voordelen van drones maken hen geschikt voor toepassingen op tal van plaatsen die moeilijk bereikbaar of gevaarlijk zijn. Daarom worden ze ook opgenomen in het Interreg-project Smart Tooling, waaraan ook Sirris deelneemt en op 6 december samen met de andere projectpartners een infosessie organiseert.

Met drones in zee

Ook in andere sectoren, zoals in de offshore windturbine-industrie, kunnen drones heel wat voordelen bieden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ingezet worden bij de inspectie van de funderingen en turbinewieken in zowel onshore als  offshore windmolenparken

Het Kempense Aetos Drones, dat deel uitmaakt van de Groep Maes en gespecialiseerd is in hoogwerkers en mobiele torenkranen, biedt nu ook inspecties met drones aan. Het kocht hiervoor als eerste bedrijf in België een Fyability Elios-drone aan.

Werken uitvoeren (inspectie, herstellingen, onderhoud, metingen, ...) in beperkte, moeilijk bereikbare ruimten behoren immers tot de gevaarlijkste en duurste taken in de offshore windindustrie. Het groeiende aantal windturbineparken zorgt er echter voor dat dergelijke taken steeds vaker moeten gebeuren, wat de behoefte aan nieuwe oplossingen groter maakt. De inzet van nieuwe technologieën zouden niet alleen het risico, maar ook de hoge kosten kunnen aanpakken. In dit kader loopt momenteel het project OWOME - 'Offshore Wind O&M Excellence', waaraan ook het OWI-Lab meewerkt, samen met VUB en Iminds. Dit project focust zich op de verbetering van Operations & Maintenance-activiteiten in de offshore sector. Ook in deze markt kan dit onder meer door de onderhoudskosten te reduceren via het gebruik en de ontwikkeling van innovatieve onderhoudstools, inspectie-, - en monitoringtechnieken. Ook de evolutie en de inzet van drones en UAV’s worden hierin opgenomen.

(Beelden: Vopak, Think 3D en Kasper Van Lombeek)