Drie technische spitsvondigheden

Een valies die de bedwantsen doodt, een instrument om de smartphone om te vormen tot een laserpunter, een T-shirt dat de sportieve prestaties van de drager analyseert. 

Een valies die bedwantsen doodt

De Verenigde Staten zijn het slachtoffer van een invasie van bedwantsen. Ook in Europa wordt het meer en meer een plaag in de grote steden. Eén van de dragers van deze plaag is de valies zelf.
Om deze insecten niet mee naar huis te brengen heeft de uitvinder de ThermalStrike valies ontworpen, voorzien van een verwarmingssysteem.

Lees meer op Techniline.