Drie methodes om doorlooptijd op kantoor snel te verkorten

Bij optimalisatietrajecten worden maar al te vaak de kantoorprocessen uit het oog verloren. Nochtans nemen deze heel wat doorlooptijd voor zich en zijn ze verantwoordelijk voor een groot deel van de kosten. Enkele organisatorische maatregelen kunnen al volstaan om de doorlooptijd tot 80 procent in te korten.

Het belang van kantoorprocessen zoals offerte-opmaak, orderverwerking, engineering, werkvoorbereiding en planning wordt in productiebedrijven vaak onderschat. Nochtans hebben deze processen een grote impact. De doorlooptijden in de kantoorprocessen vertegenwoordigen vaak 30-50 procent van de totale doorlooptijd en bepalen vaak een kwart van de kosten. Bovendien heeft de reactiesnelheid op kantoor een grote impact op de slaagkans van offertes.

Veel bedrijven hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in digitale tools zoals ERP, CAD/CAM en PLM ter ondersteuning van de interne processen. De digitalisatie heeft geholpen om een steeds groter wordend gamma aan te bieden, maar is er vaak onvoldoende in geslaagd om ook de doorlooptijd drastisch te verkorten. Tekenend is bijvoorbeeld dat typisch meer dan 95 procent van de doorlooptijd nog steeds bestaat uit wachttijd. Of nog, meestal is men minder dan 5 procent van de tijd effectief bezig met een order. Er is dus nog duidelijk ruimte voor verbetering. Een aantal organisatorische maatregelen blijkt vaak te volstaan om de doorlooptijd op kantoor met 50 tot 80 procent in te korten.

Leer meer over de drie maatregelen om de doorlooptijd op kantoor snel te verkorten op Techniline.

Meer weten over QRM?

Op 10 oktober komt Rajan Suri, de grondlegger van QRM, opnieuw naar België om in Gent een QRM-masterclass te geven met focus op de kantooroperaties. Meer info en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u hier.

Op 5 oktober en 7 november starten twee QRM-lessenreeksen (10 avonden) in Gent en in Leuven, genaamd de 'QRM Alpha Specialist'-opleiding. In deze opleiding komen onder meer meer praktijkervaringsdeskundigen Stef Huybrechts (Esco Couplings) en Ben Proesmans (Provan) aan het woord. Meer informatie en het inschrijvingsformulier vind je hier.

Wilt u meer weten over doorlooptijdverkorting op kantoor? Neem dan zeker contact met ons op!

Tags: