Detectie en karakterisering van nanovoorwerpen in complexe matrices

De Regering heeft de invoering van een nationaal nanomaterialenregister gepland. De registratie van mengsels die dergelijke materialen bevatten, wordt verplicht vanaf 1 januari 2017. Hoe die nanovoorwerpen detecteren en karakteriseren?

Inleiding

Op 7 februari 2014 gaf de Ministerraad zijn goedkeuring aan het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het in de handel brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand. Het voorziet in de invoering van een nationaal nanomaterialenregister. Dat register zal bestaan uit registraties van stoffen en producten die dergelijke materialen bevatten.

De registratie van stoffen wordt verplicht op 1 januari 2016, die van mengsels vanaf 1 januari 2017.

Bijgevolg zal een manier moeten worden gevonden voor de detectie en de karakterisering van nanovoorwerpen geproduceerd in complexe matrices.

Lees meer op Techniline.