De visie van Shell op Future cities

Steeds meer mensen wonen in steden. Dat levert tegelijk grote uitdagingen en nieuwe kansen op. In welk type van stad leven wij en hoe zal deze stad zich in de toekomst ontwikkelen?

Wat ? 

Een scenario ('New lenses on future cities) uitgewerkt door Shell (31 pagina’s) en gepubliceerd in juni 2014 bestudeert hoe steden efficiënter en aantrekkelijker kunnen worden gemaakt. 

Voor wie ? 

Deze publicatie is interessant voor overheden en ondernemingen die zich willen toeleggen op de nieuwe markten die de steden van morgen zullen zijn. 

Inhoud

Drie personen op vier zullen in 2050 in een stad leven. Naarmate de stedelijke bevolking zal groeien, zal de druk op de vitale hulpbronnen - energie, water, voeding - toenemen.  

De steden op onze aarde verschillen aanzienlijk in de manier waarop ze werden gebouwd en functioneren en tevens op het vlak van hun transportsystemen en energieverbruik. Het is van fundamenteel belang inzicht te verwerven in die verschillen, zodat goede keuzes kunnen worden gemaakt die moeten resulteren in efficiënte, duurzame steden waarin het leven daarenboven aangenaam is. 

Lees meer op Techniline.