De Top 100 van innoverende organisaties in de wereld

Op basis van de octrooienportefeuilles stelt Thomson Reuters de palmares op van de 100 voornaamste innoverende organisaties in de wereld.

Voor de vierde maal heeft Thomson Reuters de palmares opgesteld van de 100 voornaamste innoverende organisaties wereldwijd die invloed kunnen hebben op de toekomst van de technologieën. 

De waardemeter die Reuters gebruikt, is inderdaad complex en omvat de volgende vier criteria:

  • de kwaliteit van de octrooien getoetst aan graad van succes van de ingediende octrooien overeenkomstig de verhouding tussen de aanvragen en de gunningen van de octrooien in de loop van de laatste 3 jaar  
  • de internationale reikwijdte van de octrooien als gevolg van het onderzoek van de families van octrooien
  • de invloed van de octrooien aan de hand van de vermeldingen in 5 jaar  
  • het volume aan octrooien of de hoeveelheid families van octrooien

Lees meer op Techniline.