De rol van gietwerk in de producten van de toekomst

Het ging er bij momenten levendig aan toe tijdens het druk bijgewoonde event dat op 30 maart door Sirris en Agoria georganiseerd werd. Vertegenwoordigers van gieterijen en hun afnemers gaven hun visie op vandaag en morgen en gaven elkaar feedback en tips. Gieterijen hebben een toekomst in België, mits de nodige inspanningen...

Het event 'Producten van morgen worden gegoten' stond volledig in het teken van de toekomst van gietwerk in ons land en de opportuniteiten voor zowel gieters als afnemers. De opkomst was groot - 115 deelnemers die een mooie mix bleken van zowel gieterijen als hun afnemers van langs beide kanten van de taalgrens. De respons van de aanwezigen op de sprekers was levendig en tussendoor en achteraf werd intensief aan netwerking gedaan.

Innoveren en samenwerken

Herman Derache, algemeen directeur van Sirris, belichtte in zijn inleiding gieten als een technologie met toekomst, onder meer dankzij de groeiende behoefte aan gietwerk in verschillende sectoren. Om ook in België een toekomst voor gieterijen te vrijwaren, moet ingezet worden op technologische innovatie in proces en product, het aanboren van nieuwe markten en business development. Na verdere toelichting over de initiatieven en dienstverlening van Sirris en Agoria, vonden twee lezingen plaats.

De boodschap die Pierre-Marie Cabanne, Manager van Sorelmetal Technical Service, in zijn presentatie 'Les nouvelles fontes GS et l’énergie éolienne' bracht, was dat de windindustrie een belangrijke groeimarkt blijft voor nodulair gietijzer, zij het voornamelijk in China en India. Nieuwe nodulaire gietijzersoorten hebben potentieel, maar zijn slechts in bepaalde gevallen toepasbaar. Blijvende inzet op materiaalinnovatie is nodig voor de verdere optimalisatie van de producten van de toekomst.

Als afnemer van gietstukken wees Tim Berckmoes van Anglo Belgian Corporation in zijn lezing 'De volgende generatie dieselmotoren, een werk van lokale vernieuwers' op het belang van co-engineering, co-design en investeren in innovatie. Ook een samenwerking met lokale partners, zowel toeleveranciers als onderzoekscentra, zoals Sirris en onze universiteiten, kwamen hierbij aan bod, om complex, kwalitatief hoogstaand gietwerk te kunnen blijven realiseren. ABC kan hier bogen op zijn eigen ervaring: dankzij heel wat inspanningen, innovatie en samenwerking slaagde het bedrijf erin van de lokale productie van dieselmotoren een succesverhaal te maken.

Na de lezingen, die al voer bleken voor discussie, volgde het panelgesprek met gieterijen en afnemers, gemodereerd door Marc Lambotte, CEO van Agoria. Het panel bestond uit Frank Seutens (Heraeus Electro-Nite), Klaas Jan de Vries (Hüttenes Albertus), Herman Van Loon (Dovre), Virginie Nys (ADB Airfield Solutions), Francis Pinckaers (Ensival-Moret Belgium) en Emmanuel Delloye (Fonderies et Méchanique de la Sambre).  Thema's die aan bod kwamen, waren trends en evoluties in gietwerk, legeringen en productietechnieken, de toekomst van de gieterij, het belang van samenwerking en de problemen en uitdagingen waarmee gieterijen in België vandaag worden geconfronteerd.

Foundry of the future, product of the future

Zowel in de lezingen als in het panelgesprek kwamen enkele punten naar voren:

Belgische gieterijen zullen ook in de toekomst een betekenis hebben, maar hiervoor zullen inspanningen vereist zijn: zo moeten nieuwe markten worden aangeboord, investeringen gedaan in innovatie en in mensen.

Samenwerkingen en partners zijn belangrijk, zowel in R&D, als over de volledige toeleveringsketen. Kwaliteit, flexibiliteit, sterke levertermijnen en dito dienstverlening zijn punten waarmee men zich kan onderscheiden.

De tendens van afnemende gieterijkennis en tanende populariteit van de sector moeten worden omgebogen en ingezet in de ontwikkeling van  de producten van de toekomst. Gieterijen moeten zichzelf, hun activiteiten en producten, beter vermarkten, aantrekkelijker, 'sexy' maken.

Men moet ernaar streven een wereldspeler te zijn en te blijven, en hierbij groeilanden als China en India niet uit het oog verliezen.

Ten slotte volgde de inhuldiging van de nieuwe pilootgieterij en een rondleiding. De installatie van de nieuwe ovens, die dankzij een vlotte samenwerking tussen Sirris en partners tot stand gekomen is, kon rekenen op de goedkeuring van de aanwezigen.

 

Tags: