R&D-inspanningen OWI-Lab winnen award beste publicatie op Offshore Wind Energy-congres

De R&D-langetermijninitiatieven van het OWI-Lab op het Belwind offshore windmolenpark, met het oog op de monitoring van de temporele evolutie van de stijfheid van de funderingen van de offshore monopiles, zijn tijdens het Offshore Wind Energy-congres in Londen beloond met een award.

Het OWI-Lab voert al sinds 2011 op het Belwind-windmolenpark versnellingsmetingen uit op een offshore windturbine met een monopile-substructuur. Deze R&D-meetcampagne strekte in de eerste plaats tot doel het ontwerp te valideren aan de hand van in-situmetingen op de operationele windturbine. Voor de operator waren vooral de resonantiefrequenties van belang, aangezien deze inzicht kunnen verschaffen in de toestand van de bodem op de site.

De eerste resultaten bevestigden dat de huidige resonantiefrequenties fors boven de geplande waarden lagen. Andere onderzoekers kwamen tot gelijkaardige bevindingen op andere windmolenparken. Bijgevolg werd geconcludeerd dat de bodemstijfheid in het ontwerpproces werd onderschat.

Na deze eerste resultaten zette het OWI-Lab zijn monitoringactiviteit op het Belwind-windmolenpark evenwel verder en hield het de resonantiefrequenties van de offshore windturbines in de gaten. Op die manier konden veranderingen in de bodemtoestand, zoals erosie, worden gedetecteerd.

Uit resultaten blijkt dat op vijf jaar tijd, de tweede resonantiefrequentie geleidelijk aan is toegenomen. De resonantiefrequentie van de huidige turbine ligt 3% hoger dan wat in 2011 was vastgesteld.

 

Deze temporele evolutie wijst erop dat de bodemomstandigheden na verloop van tijd variëren naargelang van de offshore wind, wat de aanhoudende monitoring van de resonantiefrequenties rechtvaardigt. 

Deze R&D-langetermijninitiatieven op het Belwind offshore windmolenpark zijn tijdens het Offshore Wind Energy-congres in Londen beloond met de award van beste R&D-publicatie in de categorie ‘turbinetechnologie’. De bekroonde R&D-publicatie is van de hand van Wout Weijtjens, researcher bij het OWI-Lab en kan hier worden gedownload. 

Naast deze studie stelde het OWI-Lab nog andere interessante R&D-publicaties voor over demping, virtuele sensoren en bewaking van de toestand. Onderzoekster Nymfa Noppe gaf op het congres ook een uiteenzetting over haar werk rond de evaluatie van de belasting op basis van SCADA.

Alle publicaties en uiteenzettingen van het OWI-Lab vindt u hier.

De andere publicaties die op het congres in de prijzen vielen, vindt u hier.