De laatste innovaties in actieve en intelligente verpakkingen

Nieuw op markt zijn etiketten die de vochtigheid aangeven, eetbare folies die pathogene agentia doden, blikjes die toegang verschaffen tot spelletjes in augmented reality, gepersonaliseerd door de klant gepersonaliseerde TicTac-verpakkingen en een koffiebus die ook dienst doet als wekker.

Actieve verpakkingen vervullen technische functies, zoals de controle van de vochtigheid, terwijl intelligente verpakkingen informatie kunnen overbrengen, met name over wijzigingen in het product. Innovaties maken dergelijke verpakkingen toegankelijker en nieuwe toepassingen duiken op. 

De voedingsmiddelen- en dranksectoren hebben hierbij het meeste belang, voor toepassingen in veiligheid langsheen de bevoorradingsketen, maar ook voor de marketing (gedrukte elektronica, QR-codes…). De grootste groei wordt evenwel opgetekend in farmaceutische toepassingen. Zo mag er een forse stijging worden verwacht op het vlak van etiketten met tijd-temperatuurindicatoren voor gevoelige producten. 

Lees meer op Techniline.