De hefboom van wetgeving voor duurzaam productontwerp

productontwerp volgens CE-markering

Aangescherpte nieuwe regelgeving stelt de verkoper, producent van producten aansprakelijk. Dit geldt voor u, als samenbouwer of als importeur. Een gedegen testplan in drie stappen kan u verzekeren dat de producten voldoen aan de CE-wetgeving en de geharmoniseerde normen, en het reduceert risico’s en gevolgkosten. Bovenal creëert dit ook een kans op duurzame innovatie die uw marktpositie versterkt.

Het is verleidelijk om volledig te vertrouwen op de CE-markering die de leveranciers op hun producten en halffabricaten zetten. Het is niet eenvoudig te importeren van buiten de EU met CE-markering, er vanuit gaande dat deze wel conform zal zijn. Recent (juni 2016) werden de regels voor inkoop van buiten de EU nog aangescherpt. Door de toenemende regelgeving en de wijzigingen is de kans reëel dat er vereisten onder de radar blijven. Daarom kan een gestructureerde aanpak van dienst zijn bij het aankoopproces en bij het ontwerpproces. We zetten u op weg.

Stappenplan

Stap 1: Bepaal de geografische productmarkt

Bepaal voor welke markten u een conformiteit wil beheersen. We gaan er in dit voorbeeld vanuit dat u zich richt op de Europese markt.

Stap 2: Identificeer het producttype

Door gebruik te maken van een functionele beschrijving van uw product kan u de dwingende eisen vinden. Ga volgende drie elementen zeker na:

  • Wat zijn de producteigenschappen? Materialen, gewicht, voeding, emissies, vermogen/energieverbruik, …
  • Wat is de producttoepassing? Koelen, verplaatsen, pompen, dragen, meten, verlichten, …
  • In welke omgeving zal uw product functioneren? Autonoom gebruik, ingebouwd in gebouw/machine/systeem, binnen gebruik of buiten gebruik, droog/nat, temperatuur bereik, in contact met voedsel, gebruik door kinderen, …

Stap 3: Identificeer de dwingende eisen

Voor elk van de drie elementen - producteigenschappen, toepassing en omgeving - zijn er dwingende eisen naar milieu-impact en veiligheid toe. Stel een longlist op van de wetgeving die van toepassing kan zijn. Op basis van het toepassingsdomein van deze regels sorteer je de regelgeving die echt van toepassing is. Tip: beschrijf de argumentatie waarom bepaalde regelgeving niet van toepassing zou zijn.

Met de lijst van de regelgeving die van toepassing is kan je inhoudelijk onderzoeken welke de specifieke productvereisten zijn. Voor de EU-directieven kan meestal de geharmoniseerde norm gevonden worden, die de productvereisten dekt. Zo krijg je een lijst met geharmoniseerde normen waaraan je product moet voldoen om ook te voldoen aan de wetgeving.

Case: ETAP-ledverlichting, ontworpen door MAXIMALdesign

Producteigenschappen, de gebruiksomgeving van het product en de producttoepassing maken samen de vereisten waaraan verlichting moet voldoen. De EU-directieven zijn vrij eenvoudig na te gaan. De E2-productreeks is bovendien geschikt voor gebruik in potentieel explosiegevaarlijke omgevingen. Zo zijn de IP- & IK-klassen, ATEX-vereisten, het voorkomen van verblinding, visueel comfort, sturing,…  in kaart gebracht. Hieruit kon dan de impact van potentieel corrosieve gassen op het verlichtingsapparaat (inclusief elektronica, lenzen,…) bepaald en onderzocht worden. Ook de opkomende ecodesignrichtlijn werd gecheckt.

Door daarnaast ook aandacht te hebben voor de markttendensen, met onder andere steeds milieubewustere klanteneisen, kon een toekomstgericht product ontworpen worden. Het modulaire ontwerp en de compacte vorm verzekeren dat materiaalefficiëntie van de verlichting een bijkomende troef is, bovenop de energie-efficiëntie van de DUAL Lens™-technologie.   

Deze aanpak leverde ETAP een nominatie op voor de Henry Van de Velde-award voor de E4-reeks ontworpen door MAXIMALdesign.    

Sirris en Agoria helpen u graag verder op pad om, net zoals zo veel andere bedrijven, de vruchten te plukken van duurzame innovatie. Daarom werken we deze methodiek nog verder uit tot een laagdrempelige tool waarmee u zelf aan de slag kunt.

Waar knelt het schoentje voor u? Laat het ons weten, zodat we u gericht kunnen helpen om kansen om te zetten in reële, duurzame winst.

Dit artikel verschijnt in het kader van het project ‘Eco-compliance als competitief wapen’, uitgevoerd door Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO.