De grootste uitdaging van de circulaire economie

Onze maatschappij heeft geen voeling meer met bouwstoffen. Materialen zijn voor velen een onbekende, zo ook het maken van voorwerpen. Volgens prof. Mark Miodownik, spreker op de Circular Economy Day, ligt de eerste stap naar de circulaire economie in het zich (opnieuw) eigen maken van deze kennis en vaardigheid.

Mark Miodownik is hoogleraar, onderzoeker en directeur van het Institute of Making aan het University College of London. Hij is een van de grote specialisten in materiaalinnovatie. Hoewel Miodownik wetenschapper is, is hij van mening dat de grootste uitdaging erin bestaat om een verandering teweeg te brengen in de manier waarop we tegen materialen aankijken.

Nieuwe materialen uitvinden betekent per definitie dat moet worden nagedacht over hoe hun levenscyclus kan worden gemaximaliseerd en wat er daarna mee gebeurt. Om die reden concentreert Mark Miodownik zich onder meer op zelfherstellende materialen. Zo zouden zelfherstellende wegen bijvoorbeeld zelf in het onderhoud van hun oppervlak kunnen instaan, een taak die overheden nu handenvol geld kost. Dankzij een nieuw type asfalt met zelfagglomererende werking is het mogelijk om de levensduur van wegen te verlengen en aanzienlijke besparingen te realiseren.

Culturele omwenteling

Ontwikkeling met innoverende materialen hoeft zich trouwens niet te beperken tot nuttige en functionele eigenschappen, ook aan esthetische producten die zich in onze wereld integreren en die een culturele rol spelen wordt gedacht. Een voorbeeld is de smartphone, die gemiddeld twee jaar gebruikt wordt. Een smartphone voor het leven is dus een pittige uitdaging in een wereld waarin mode en trends voortdurend aanzetten tot consumeren.

Materiaalinnovatie is dus meer dan een louter technologisch vraagstuk, onze hele maatschappij, opvoeding en vooral de businessmodellen die onze economie beheersen, zullen moeten veranderen. Ideeën zoals ‘langer meegaan’, ‘de economische cyclus van materialen maximaliseren’, ‘onze manier van produceren, verkopen en consumeren omgooien’ staan centraal in de circulaire economie, maar de grootste uitdaging van de circulaire economie is cultureel, eerder dan technologisch. 

Wil u meer weten over de visie van Mark Miodownik en ontdekken wat de circulaire economie voor uw bedrijf kan betekenen? Kom op 21 november naar de Circular Economy Day!

(Bron foto bovenaan: http://blogs.nature.com)