De economische en ecologische voordelen van 'nieuwe' coatingtechnieken voor textiel

Heel wat klassieke coatingsystemen kennen een hoog energieverbruik en wegen vaak door op het milieu. Doorslaggevende redenen om over te schakelen van traditionele naar nieuwe coatingtechnologieën zijn van ecologische of economische aard. Maar er zijn meer voordelen. Professor Marc Van Parys van Hogeschool Gent gaat hier in zijn presentatie 'Coating technologies in Textile: State-of-the-art and future perspectives' dieper op in. 

Vandaag worden in de textielsector hoofdzakelijk solvent- en watergebaseerde coatings en in mindere mate 100 procent solid-systemen (poeders – hotmelts) toegepast. De emissie van VOC’s en de schadelijke impact van onder andere DMF in solventsystemen zijn echter een sterk beperkende factor. Droog- en curingstappen in watergedragen systemen vereisen een hoog energieverbruik en resulteren vaak in een zware ecologische voetafdruk (productieafval en materiaalverbruik). Deze beperkende factoren maken ook de  traditionele systemen minder flexibel en veelzijdig. 

Milieu- en economische overwegingen liggen dan ook aan de grondslag voor de groeiende interesse van bedrijven in de omslag van traditionele naar ‘nieuwe’ coatingtechnologieën. Plasma, UV, magnetron sputtering en digitale technologieën moeten enerzijds een duurzaam gebruik van hulpbronnen (water, energie, chemicaliën) mogelijk maken en minder afval produceren en anderzijds maximaal en flexibel inspelen op nieuwe businessmodellen en de innovatie en engineering van nieuwe coatings stimuleren. Niet te verwaarlozen zijn ook de daarmee samenhangende maatschappelijke en sociale verdiensten van deze technologieën, zoals betere arbeidsomstandigheden op de vloer, veiligheid personeel (minder uitstoot en vervuiling). 

Meer weten? Deze voordracht staat op het programma van de eerste roadshow van het Smart Coating Application Lab, die van start gaat op 16 oktober. Praktische info en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u hier

Tags: