De corrosie top 10

Corrosie is voor heel wat bedrijven een groot probleem. Dè oplossing bestaat niet, maar toch kan men, mits enkele voorzorgen, een behoorlijke verbetering bereiken of zelfs het probleem onderdrukken. Hierbij een overzicht van de tien meest optredende problemen bij metalen en mogelijke oplossingen.

Vele bedrijven beschouwen corrosie als vijand nummer 1, omdat het soms ernstige veiligheidsrisico's, grote kosten en vertragingen met zich meebrengt. Per seconde gaat er wereldwijd zo'n 5 ton staal door corrosie 'verloren'. De kosten worden geschat op 2 procent van het BNP.

Corrosie wordt gedefinieerd als een teloorgang van materialen als gevolg van een chemische reactie met de omgeving. Bij metalen kent iedereen het probleem: de bekendste soort corrosie is het roesten van ijzer en het groen uitslaan van koper. Corrosie kan echter ook optreden bij hoge temperatuur en het kan ook keramische materialen en kunststoffen treffen.

Een algemene oplossing voor corrosie bestaat niet. Ieder geval dient apart onderzocht en behandeld te worden. Toch kan men mits enkele voorzorgen een behoorlijke verbetering of zelfs onderdrukking van het corrosieprobleem bekomen. In dit artikel geven we de top 10 van de meest optredende problemen bij metalen.

Lees meer op Techniline.

Tags: