De cijfers achter de Factory of the Future Awards

De Factory of the Future Awards zijn niet alleen een beloning van de inspanningen die de winnaars geleverd hebben, ze zijn ook een aansporing om verder te gaan in de ingeslagen richting en bereiden bovendien de weg voor nieuwe mogelijkheden en verbeteringen.

Op 6 februari reiken Agoria en Sirris, samen met een nog steeds groeiend aantal partners en sponsors, voor de vierde maal de Factory of the Future Awards uit. Dan komen we te weten hoeveel maakbedrijven het rijtje van de huidige 16 Fabrieken van de Toekomst zullen vervoegen.

Het Made Different-programma helpt bedrijven wezenlijke prestatiedoorbraken realiseren. Zo hebben de Award-winnaars van de voorbije drie edities gezamenlijk een gemiddelde productiedoorlooptijdreductie van 50 procent gerealiseerd, en werd de ‘time-to-market’ van nieuwe producten met meer dan 40 procent gereduceerd.

Bovendien hebben deze bedrijven via QRM- en lean-geïnspireerde programma’s hun interne voorraden met 45 procent kunnen reduceren en is de leverbetrouwbaarheid naar klanten toe met gemiddeld 30 procent toegenomen.

De productiviteit, die voor de Belgische maakindustrie in het algemeen al bijzonder hoog ligt ten opzichte van onze buurlanden en de rest van de wereld, steeg de voorbije vier jaar bij al deze bedrijven nog eens met 25 procent, waarbij het aantal fouten in de productie met hetzelfde percentage verminderde.

De voorbije vier jaar investeerden deze bedrijven voor een bedrag van bijna een half miljard euro in robotisering, digitalisatie, automatisatie en fabrieksuitbreidingen. Dit alles ging niet ten koste van het aantal jobs. Integendeel, door een versterkte competitiviteit in de markt hebben de 16 laureaten de voorbije jaren hun tewerkstelling met 11 procent zien toenemen, wat 15 procent beter is dan de tewerkstellingsevolutie van de technologiesector als geheel (-4 procent).

Opsteker voor verdere verbetering

Dat de Awards voor de bedrijven geen eindpunt betekenen, maar eerder een nieuwe start voor nog straffere doorbraken, konden we ook in 2017 vaststellen. De winnaars van de vorige edities hebben alles behalve op hun lauweren gerust. Eén voor één hebben ze de aanbevelingen van de audit-experts ter harte genomen en als leidraad gebruikt voor verdere doorbraken in de richting van de Fabriek van de Toekomst.

Zo heeft Continental in Mechelen sinds het winnen van de Award in 2015 opnieuw voor een bedrag van meer dan 25 miljoen euro geïnvesteerd in de verdere uitbreiding van gerobotiseerde productiecellen, de integratie van tablets in de productieopvolging, een slimme toolshop met interne positionering en vernieuwing van de gebouweninfrastructuur. Bovendien heeft de vestiging, mede door haar state-of-the-art productiemiddelen en de sterke positionering als Factory of the Future binnen de multinationale Continental-omgeving, een nieuwe sensorproductie in Mechelen kunnen opstarten in plaats van in de fabriek in Hongarije of China.

Provan uit Genk, de specialist in zeer snelle en correcte toelevering van metalen componenten en subassemblages, heeft sinds het winnen van de Award in 2015 het aantal orders zien verdubbelen, met behoud van zijn sterk gereduceerde doorlooptijden die het sinds de periode 2012-2015 weet te halen. Bovendien werd het totale energieverbruik met 17 procent teruggebracht, ondanks een omzetstijging van meer dan 20 procent!

Door over te stappen van een hiërarchische naar een veel meer projectgerichte matrix-organisatiestructuur, waarbij het aantal bedienden licht daalde, maar het aantal arbeiders sterk toenam, is Provan er bovendien in geslaagd met een beperkte toename in het totale aantal medewerkers (minder dan 10 procent) deze doorbraken te realiseren. Verder werd er geïnvesteerd in de uitbreiding van de productieoppervlakte met 1.000 m² en een extra 200 m² voor kantoren en sociale ruimtes.

Provan heeft tenslotte ook binnen de Made Different-transformatie ‘Production Network’ het principe van ‘Partnership Driven Innovation’ geïmplementeerd. Samen met de firma Buyse Decolletage werd een ‘co-business-development’-relatie geformaliseerd, waardoor beide bedrijven een veel breder en complementair pallet aan producten en diensten kunnen aanbieden. Bovendien wordt ook structureel met diverse leveranciers-partners intensiever samengewerkt, om zo een maximale ontzorging en kostendaling aan te bieden binnen het klantennetwerk.

Newtec zag sinds 2015 zijn fabrieksomzet meer dan verdubbelen, waarbij het bedrijf er tegelijkertijd in slaagde de omzet per werknemer (productiviteit) met meer dan 20 procent op te krikken. Het bedrijf creëerde in de periode 2012-2015 via het Made Different-programma een kader waarin het sindsdien werkt. Digitalisering van de processen is hierbij cruciaal gebleken. De bereikte doorbraken binnen hebben Newtec in staat gesteld om de sterke personeelsgroei van de laatste twee jaren op een professionele, inclusieve manier aan te pakken. Meer personeel betekent echter niet meer leidinggevenden. Door in te zetten op zelfredzaamheid en zelfsturing op de werkvloer werd de nood aan extra leidinggevenden quasi geëlimineerd.

Er werd expliciet gekozen voor een model van maximale jobrotatie. Hiervoor werd inspiratie gezocht bij Karasek, die een aanpak schetst om werknemers te laten evolueren naar uitdagende en actieve jobs. Onder andere werd gekozen voor de implementatie van lang-cyclisch werk (één week). De medewerkers bij Newtec weten ondertussen dat ze regelmatig uitgedaagd worden, en ze worden getraind om correct te reageren wanneer ze uit hun comfortzone gehaald worden.

Ten slotte werden de afgelopen jaren belangrijke investeringen doorgevoerd, zowel in technologie en productiecapaciteit als in een verhoogde flexibiliteit. Zo zijn - na een eerdere verdubbeling van de productiecapaciteit in 2015-2017 - momenteel verdere investeringen in uitvoering om de komende twee jaren opnieuw een capaciteitsgroei van 60 procent te realiseren.

Wilt u de uitreiking van de Factory of the Future Awards op 6 februari live meemaken? Ontdek hier het volledige programma en schrijf u in!

(Deze blog is gebaseerd op een tekst van de website van Made Different)