Datavisualisatie beheersen

Datavisualisatie is een krachtig mechanisme dat in meerdere fases van de data science workflow nuttig is. De meest efficiënte datavisualisatiemethode kiezen is niet altijd vanzelfsprekend. Precies daarom zal tijdens de volgende sessie van de EluciDATA mastercourse hierop dieper worden ingegaan.

Spreken we vandaag over data science, dan worden internetgiganten Google, Amazon en Facebook vaak aangehaald als voorbeeld. Maar data science kan ook bijzonder waardevol zijn voor de innovatie binnen andere industriedomeinen, én binnen kmo's. Data science maakt het mogelijk nieuwe inzichten af te leiden uit experimentele data, producten en klanten te profileren, productieprocessen te optimaliseren of uitval van machines te voorspellen.

In dit opzicht biedt de mastercourse van EluciDATA een pragmatische en industriegerichte inleiding tot datagedreven innovatie. Deze mastercourse (in het Engels) bestaat uit verschillende aparte sessies, om tegemoet te komen aan de diverse behoeften en gezichtspunten van mensen met verschillende achtergronden.

'The power of data visualisation'

Datavisualisatie is een krachtig mechanisme dat in meerdere fases van de data science workflow nuttig is: het ondersteunt dataverkenning en datakennis, en maakt het mogelijk inzichten uit deze data aan de gebruikers aan te reiken. De meest efficiënte datavisualisatiemethode kiezen is niet altijd vanzelfsprekend. Wordt die niet zorgvuldig gekozen, dan kunnen ongepaste visualisaties tot onjuiste interpretaties leiden. Om de meest efficiënte visualisatiemethode te kiezen, moet men niet alleen weten wat de bestaande en de meest gepaste methodes zijn (met andere woorden, welke methodes men moet gebruiken op basis van de datakenmerken), maar moet men ook enige kennis hebben over het domein (waarover gaan de data), het probleem (welke noden moeten worden in kaart gebracht) en over de menselijke perceptie (hoe kunnen de data op de meest begrijpbare manier worden voorgesteld en hoe kan men de aandacht van de gebruiker op de belangrijkste informatie-elementen vestigen).

Deze sessie strekt tot doel een overzicht te geven van de bestaande datavisualisatiemethodes en de manier waarop ze op de meest efficiënte manier kunnen worden ingezet om belangrijke data-eigenschappen in de kijker te zetten, trends te benadrukken, verborgen patronen aan het licht te brengen, enz.

Deze sessie focust op:

  • Hoe kan datavisualisatie u helpen uw data zinvol te gebruiken en geavanceerde dataverkenning en -analyse te vergemakkelijken?
  • Welke visualisatiemethodes bestaan er en welk type van data kunnen ze op de meest efficiënte manier voorstellen?
  • Hoe kiest men de meest geschikte visualisatiemethode om inzichten in kaart te brengen en resultaten bekend te maken?

Meer weten? Verdere informatie over deze sessie is terug te vinden in onze agenda