Data van wearables effectief in toepasbare informatie omzetten: uitdagingen en oplossingen

Het Sirris Data Innovation Team nam deel aan het European Congress on Innovation in Textiles for Healthcare. Op dit congres kwamen belangrijke spelers uit de textiel- en de gezondheidszorgsector bijeen om informatie en ideeën uit te wisselen over hoe innovaties in deze sectoren de levenskwaliteit kunnen helpen verbeteren. Sirris gaf een presentatie over hoe gegevens die via wearables en andere in de gebruikersomgeving aanwezige sensoren worden verzameld, in praktisch toepasbare informatie kunnen worden omgezet. Een uitdagend domein.

Begin februari organiseerden Centexbel, Fedustria, POM West-Vlaanderen, het Innovatiecentrum en het Enterprise Europe Network de tweede editie van het European Congress on Innovation in Textiles for Healthcare. De presentatie van het Sirris Data Innovation Team focuste op een uitdagend domein: het omzetten van gegevens die via wearables en andere in de gebruikersomgeving aanwezige sensoren worden verzameld in praktisch toepasbare informatie.

Toepassingen die ons helpen om onze algemene levenskwaliteit te verbeteren, krijgen de laatste tijd steeds meer aandacht. Dit is te danken aan een paradigmawijziging inzake embedded devices en draagbare technologie. Het gaat hierbij om toestellen die steeds beter in ons dagelijks leven kunnen worden geïntegreerd en die onze fysiologische parameters en activiteiten, ons algemeen welzijn en onze gezondheidstoestand continu in de gaten houden en evalueren. Bekende voorbeelden zijn smartwatches die volgen hoe actief we gedurende de dag zijn en die ons stimuleren om meer te bewegen, of fitness trackers die onze prestaties tijdens het sporten meten en ons helpen onze oefeningen beter uit te voeren en bepaalde blessures te vermijden.

De beperkingen van embedded en wearable devices

De meeste van deze toepassingen hebben echter aanzienlijke beperkingen die het doel waarvoor ze ontworpen zijn, in de weg zitten:

  • Gefragmenteerde gegevensvergaring en -analyse. Gebruikers worden meestal gemonitord via individuele toestellen die los van elkaar worden gebruikt. Dit levert gefragmenteerde gebruikersgegevens op. Een optimale toepassing van de beschikbare data zou waardevolle inzichten bieden in het gebruikersgedrag en de gerealiseerde activiteiten.
  • Beperkte personalisatie. De mate van personalisatie is in sterke mate afhankelijk van de mogelijkheid om uitgebreide objectieve en subjectieve kennis te vergaren over individuele gebruikers en hun context (bijv. levensstijl, gezondheidstoestand, gewoonten, dagelijkse routines, gezinssituatie) in de vorm van een gebruikersprofiel. Maar de gefragmenteerde aard van de verzamelde gegevens leidt tot gefragmenteerde kennis over individuele gebruikers en staat de totstandkoming van betrouwbare gebruikersprofielen in de weg. Dit hindert enerzijds de analyse van de verzamelde data in de specifieke context van een individuele gebruiker en maakt het anderzijds moeilijker om gepersonaliseerde feedback te bieden.
  • Reactief gedrag. Vrijwel alle tracking- en monitoringapplicaties op de markt bieden gebruikers feedback over activiteiten in het verleden (bijv. basisstatistieken over de activiteit) en informatie over de evolutie of vooruitgang richting vooraf gedefinieerde, in beperkte mate aanpasbare doelstellingen. De gebruiker wordt meestal via aanbevelingen en waarschuwingen aangemoedigd om de best gemeten activiteitsintensiteit vol te houden of te herhalen. Maar de geboden feedback is in veel gevallen reactief van aard, terwijl gebruikers proactief zouden moeten worden gesteund in het behalen van hun doelstellingen.

Tijdens het congres presenteerde het Sirris Data Innovation Team deze beperkingen en ging het in op hoe die beperkingen kunnen worden aangepakt om een gepersonaliseerde, contextbewuste analyse van de levenskwaliteit mogelijk te maken. Daarbij lag de focus op onderwerpen zoals datavergaring en -integratie uit meerdere bronnen, verrijkte activiteitsdetectie en contextherkenning, opsplitsing voor meerdere gebruikers en dynamische gebruikersprofilering. 

Hebt u met een van bovenstaande uitdagingen te maken en bent u op zoek naar ondersteuning? Verzamelt u gegevens via een draagbaar of ander embedded toestel en wilt u leren om de vergaarde gegevens effectief te benutten? Neem contact met ons op!

Onze aanverwante onderzoeksonderwerpen:

SMARTpro, een op kennisoverdracht gericht project om de samenwerking tussen textiel-, elektronica- en ICT-bedrijven te stimuleren en samen slimme, draagbare oplossingen te ontwikkelen.

CareWare, een Europees onderzoeks- en ontwikkelingsproject gericht op draagbare elektronische oplossingen. Sirris is hierbij betrokken in het kader van patiëntenbewaking in een ziekenhuis.