Alessandro Murgia
Caroline Mair

Na twee succesvolle edities organiseren we op 13 december voor de derde keer het seminarie ‘Fleet-based analytics for data-driven operation and maintenance optimisation’. Het seminarie richt zich op de uitdagingen die gepaard gaan met het optimaliseren van de werking en het onderhoud van een machinepark op basis van gegevensanalyse en hybride modelleringsstrategieën.

Caroline Mair

Data science kan bijzonder waardevol zijn voor de innovatie in verschillende domeinen, ook voor kmo's. De mastercourse van EluciDATA biedt een pragmatische en industriegerichte inleiding tot datagedreven innovatie. Tijdens een speciale interactieve, praktijkgerichte sessie op 18 september worden de deelnemers wegwijs gemaakt in het identificeren van het potentieel om een bijzondere bedrijfsuitdaging op een datagedreven manier op te lossen en in het bepalen van de opportuniteiten van data-innovatie voor hun specifieke zakelijke context.

Caroline Mair

Er zijn vandaag allerhande algoritmes beschikbaar in verschillende bibliotheken en toolkits voor data analytics. Als het op de keuze van een algoritme aankomt, is de vraag dus niet zozeer of er al een algoritme bestaat om uw probleem op te lossen, dan wel welk algoritme het best geschikt is voor het data science-probleem dat u wenst op te lossen. De volgende sessie van de EluciDATA mastercourse op 26 april focust op de keuze van het correcte algoritme voor een specifieke taak.

Alessandro Murgia
Pieter Jan Jordaens

In koude klimaten kunnen ijsvorming en lange periodes van extreme vriestemperaturen het gedrag van standaard windturbines aantasten; dit heeft een negatieve impact op de economische aspecten en op de veiligheid van het windmolenpark. Het gedrag van windturbines in koude klimaten wordt op internationaal niveau onderzocht door de IEA Wind TCP Task 19, een groep van experts waarin Sirris België vertegenwoordigt.

Caroline Mair

Met data kan men niet alleen nieuwe datagestuurde bedrijfsmodellen ontwikkelen, maar ook nieuwe inzichten verwerven om productieprocessen te optimaliseren, machine-uitvallen te voorspellen, producttoepassingen af te bakenen of datagerichte start-ups op te richten. Datatoegang en/of -verzameling is echter niet altijd vanzelfsprekend en een van de belangrijkste obstakels die verdere doorbraken in datagestuurde innovatie in de weg staat, blijft data sharing. Op 30 mei richt Sirris een seminarie in met als doel het potentieel van data sharing voor de optimalisering van de industriële innovatie aan te tonen.

Mathias Verbeke
Caroline Mair

Steeds meer bedrijven starten proactieve of predictieve maintenanceprojecten op en zoeken naar manieren om hun operaties te optimaliseren door een betere benutting van de grote hoeveelheid gegevens die ze verzamelen. Bij hun analyses focussen die bedrijven echter hoofdzakelijk op het niveau van elke machine afzonderlijk, waardoor een enorm potentieel voor machineparkanalyse onbenut blijft.

Andriy Zubaliy

Bij de analyse van sensordata krijgt men veelal te maken met problemen op het vlak van de kwaliteit van de gegevens. Hier tonen we hoe die problemen kunnen worden aangepakt en hoe we enkele eerste inzichten afleiden uit opgeschoonde data via verkenningstechnieken als clustering.

Caroline Mair

Na de succesvolle eerste editie van vorig jaar, organiseren we op 13 december voor de tweede keer het seminarie ‘Fleet-based analytics for data-driven operation and maintenance optimisation’. Het seminarie richt zich op de uitdagingen die gepaard gaan met het optimaliseren van de werking en het onderhoud van een machinepark op basis van gegevensanalyse en hybride modelleringsstrategieën.

Mathias Verbeke
Caroline Mair

DEWI is een Europees onderzoeksproject dat in februari 2017 is geëindigd. Door aandacht te besteden aan de dagelijkse fysieke omgeving van burgers in gebouwen, auto’s, treinen en vliegtuigen, heeft dit project belangrijke oplossingen gegeven voor draadloze naadloze connectiviteit en interoperabiliteit in slimme steden en infrastructuren. Op deze manier heeft DEWI aanzienlijke bijdragen geleverd voor de opkomende slimme woning en de slimme openbare ruimte.

Elena Tsiporkova

In tegenstelling tot wat u misschien denkt, bestaan er geen snelle, simpele, kant-en-klare data-oplossingen. Data science is een creatief proces waar heel wat gissen en missen bij komt kijken. Data Analytics vereist veel meer dan technische competenties. Ook menselijke, zakelijke en onderzoeksaspecten mogen niet uit het oog worden verloren.