Data als basis voor waardecreatie voor business en proces

Data is tegenwoordig overal rondom ons aanwezig. Deze gegevens zijn van onschatbare waarde voor een bedrijf. Almaar meer mensen en machines genereren steeds grotere hoeveelheden data en technologieën voor opslag, analyse en kennisverwerking zijn vrij verkrijgbaar en evolueren snel. Met het verzamelen, accumuleren, analyseren, gebruiken en (opnieuw) verkopen van data valt geld te verdienen en uit te sparen.

Allerlei soorten data kunnen op meerdere manieren waardevol zijn voor bedrijven. Er zijn tal van manieren om data-analyse binnen een bedrijf toe te passen.

Intern gebruik van data

Interne data, bijvoorbeeld van machines verkregen via technologieën zoals sensoren, communicatie en gegevensopslag,  kan gebruikt worden om de werking van deze machines continu te bewaken. Vaak echter wordt de enorme hoeveelheid verzamelde gegevens niet ten volle benut. Het onderhoudspersoneel gebruikt ze voornamelijk om na te gaan of de machine juist werkt of als heuristiek om storingen vast te stellen nadat deze zich hebben voorgedaan.

Sommige vooruitstrevende bedrijven onderzoeken al hoe deze gegevens op een meer geavanceerde manier kunnen worden gebruikt, omdat ze bijvoorbeeld willen overschakelen van reactief naar proactief onderhoud. Dit gebeurt meestal voor elke machine afzonderlijk, maar op het niveau van een volledig machinepark blijft meestal een enorm potentieel onbenut: een bepaalde machine kan prima werken binnen haar operationele grenzen, maar tegelijk slechter presteren dan haar soortgenoten door bijvoorbeeld een verkeerde configuratie of plotse storing. Door rekening te houden met de prestaties van één machine ten opzichte van het hele park kunnen we meer gedetailleerde en nauwkeurige kennis extraheren.

Niet alleen in productie kan data binnen een bedrijf interessant zijn, ook de interne processen en de organisatie hebben baat bij het gebruik van de gegevens die gegenereerd worden.

Waarde genereren met data voor product of dienst

Naast de toepassing van data-analyse om inzicht te verwerven en processen te verbeteren, kunnen gegenereerde gegevens ook gebruikt worden om waarde toe te voegen aan producten en diensten.

De werelden van hard- en software groeien immers steeds meer naar elkaar toe: hardware-producenten breiden hun producten uit met digitale functionaliteiten en even zo maken softwareontwikkelaars de link met fysieke producten. Door sensoren, intelligentie (lokale processoren, algoritmes, data-analyse) en connectiviteit (met andere apparaten, met het internet) toe te voegen aan een product, ontstaat een waaier aan nieuwe mogelijkheden. Wie vandaag een product slim en geconnecteerd wil maken, kan gebruik maken van heel wat beschikbare bouwblokken die met een beperkte kost en ontwikkelingstijd geïntegreerd kunnen worden.

Data-driven businessmodel

De data die in bedrijven aanwezig is kan eveneens waarde hebben voor andere organisaties binnen de sector of daarbuiten.

Zo is data de voornaamste bron voor data-gedreven bedrijfsmodellen.  Dit kan (een combinatie van) data zijn die al eigendom is van het bedrijf, maar nog niet ten volle wordt benut, data specifiek verzameld voor dit doel, data aangekocht van andere bronnen of vrij verkrijgbare (open source, web-crawled) data.

Nieuwe businessmodellen kunnen worden gecreëerd door verschillende databronnen samen te voegen, te analyseren, visualiseren en te leveren. Zo kunnen nieuwe diensten ontstaan voor bestaande of nieuwe klantensegmenten. Dit door data uit een domein te verzamelen en combineren (bijv. rond geldzaken, mobiliteit of gezondheid) en inzichten te verschaffen op basis van deze data, of door de data te gebruiken om de match te maken tussen klant en provider (denk aan reizen of dating). Waarde kan gecapteerd worden via een abonnement- of marktplaatsmodel, klassieke licenties, …

De voornaamste reden om data-gedreven businessmodellen te ontwikkelen is de ontsluiting van extra waarde in data-assets. Deze data-intensieve modellen zijn moeilijker te kopiëren en hun waarde groeit over tijd door meer data toe te voegen en nieuwe inzichten te winnen. 

Wilt u weten hoe data waarde kan genereren voor uw product, proces of businessmodel? Kom inspiratie opdoen op de voorstelling van de ‘Digital Journey Tracker’ door Sirris en Agoria op 5 december.

Digital Journey Enquête: Hoe digitaal is uw bedrijf (al)?
Is digitalisering een issue voor uw bedrijf? En welke invloed zou het hebben op uw bedrijfsprocessen? Agoria en Sirris willen graag een inzicht krijgen in hoe ver uw bedrijf staat op vlak van digitalisering. De resultaten worden voorgesteld op 5 december tijdens het event 'Outsmarting Digitisation Together'.
Klik hier voor de enquête.

 

Tags: