CycLED-conferentie presenteert projectresultaten

Op 19 mei vindt de cycLED-conferentie 'Eco-innovation along the life cyle of LED luminaires: eco-design, closed loop management, recycling' plaats in Berlijn. De belangrijkste resultaten van het project worden er gepresenteerd, waarbij dieper zal worden ingegaan op enkele relevante topics. Ook Thomas Vandenhaute van Sirris zal een bijdrage leveren.

Als aanloop van het Smart Lighting Platform Event vindt de CycLED-conferentie plaats. Volgende topics zullen worden aangehaald: 

  • Eco-innovatieve ledarmaturen en businessmodellen (casestudies)
  • Kritische materiaalstromen en recyclage van ledproducten
  • Obstakels en oplossingen voor eco-innovatie in de ledsector
  • Assessment van de mogelijkheid tot eco-innovatie voor producten, bedrijven en de EU 

CycLED BM-canvas

Thomas Vandenhaute zal een bijdrage leveren rond businessmodellen voor ledverlichting. Binnen het cycLED-project werd namelijk het businessmodelcanvas (van Osterwalder en Pigneur) uitgebreid en ingepast in een groter geheel. De kernvraag hier is 'hoe de circulaire economie omarmen?' Energiezuinige ledverlichtingsproducten met een bijzonder lange levensduur zijn het startpunt. Hoe met zulke producten toch winstgevend vermarkten, ook op lange termijn, zonder de milieu-impact te vergroten? Een uitsluitende focus op technologie zal niet volstaan om de milieu-impact laag te houden.

Toch is geld verdienen met ledverlichting zonder de milieu-impact te vergroten mogelijk. Hiervoor zal aan de hand van een aantal cases en demonstrators een raamwerk en een canvas worden voorgesteld die kunnen helpen om dit te verwezenlijken. Aansluitend zullen ook de praktische tools en ontwerprichtlijnen worden voorgesteld die de fabrikanten ondersteunen met de bepaling van de waardedrijvers en strategie voor eco-innovatie, product en dienstontwerp, evaluatie en validatie van de milieu-impact. 

Het cycLED BM-canvas is een tool die gebruikers toelaat businessmodellen te beschrijven en dit binnen het kader van de ambities van het bedrijf, de stakeholders, de impact op het milieu en het performance management.  Het canvas kan gebruikt worden binnen een iteratieve benadering, om te verkennen en te experimenteren met nieuwe businessmodellen. Ook kan het een grafische manier van over het businessmodel te communiceren mogelijk maken. 

Deze conferentie, bestemd voor bedrijven, onderzoekers en beleidsmakers is gratis, maar registratie is vereist. Meer info vindt u hier.

(Foto: Etap Lighting)