Controle en beheer van persoonlijk mazoutverbruik

Om uw persoonlijk mazoutverbruik te controleren, volstaat het de FullUp-meter op de mazouttank vast te schroeven, de bijbehorende app te downloaden en de metingen van de tank op uw smartphone in te voeren. Sirris werkt mee aan de ontwikkeling van het systeem.

De Naamse start-up FullUp heeft een intelligente voorziening ontwikkeld om het niveau van een mazouttank te meten, en een smartphone-app voor de analyse van de door de sonde gegenereerde informatie.

Het product bestaat uit een ultrasone meetsensor, een met het wifi-netwerk verbonden zender en een batterij. Die onderdelen zijn samen ondergebracht in een voorziening die op de tank wordt geschroefd. Het product behelst ook een smart-app waarmee de gebruiker permanent zijn mazoutniveau in het oog kan houden om pannes te vermijden, maar ook zijn verbruik kan controleren, een bestelling kan plaatsen, realtime de prijsschommelingen kan raadplegen, enz. 

Sirris heeft voor haar deel een unit ontwikkeld om de elektronische componenten en het bevestigingsmateriaal in onder te brengen en om de ‘smart’ functies van het systeem uit te voeren; het heeft ook meegewerkt aan het onderzoek en de ontwikkeling van een krachtige ultrasone zender/ontvanger (vorm, frequentie, materiaal, oppervlaktegesteldheid,…). Het systeem behelst tevens een sensor voor de omgevingstemperatuur, om een correctie op de voorplanting van de ultrasone golven te berekenen. 

Het ontwerp van de behuizing impliceert onder meer de keuze van de materialen (body, lijmen, harsen,…) die voldoen aan een mechanisch én chemisch bestekplan aangezien de sonde in contact met de stookolie kan komen, alsook de inachtneming van de ATEX-voorschriften. Tevens dienden eisen in acht te worden genomen voor de perfecte afdichting van de behuizing en de inkapseling van de componenten. De communicatie met het Lora-netwerk verloopt via een ingebouwde antenne. 

Tot slot diende bij het ontwerp ook rekening te worden gehouden met de kostprijs die FullUp had vastgesteld op basis van het verwachte productievolume. 

Het ontwerp verliep in meerdere iteraties. Aan de hand van een eerste prototype konden de door te voeren aanpassingen worden opgespoord; een ander prototype werd in 3D geprint om de keuzes te valideren.