Concrete voorbeelden van ecologie en levensduur bij productie via additive manufacturing

Ecologie en levensduur in het productieproces spelen nu een steeds belangrijker rol. In welke mate kan additive manufacturing (3D-printen) hier positief toe bijdragen? Centexbel organiseert op 1 december een studienamiddag, waarop gastsprekers met concrete voorbeelden uit hun ervaringen de belangrijkste verschillen in ecologie en duurzaamheid tussen additive manufacturing en conventionele productietechnieken zullen toelichten.

Er zal een antwoord gegeven worden op deze en andere vragen:

  • Is additive manufacturing een duurzamer alternatief?
  • Kunnen kunststofobjecten met een zelfde kwaliteit geproduceerd worden via 3D-printen ten opzichte van klassieke productietechnieken?
  • Op welke aspecten is er een duidelijke meerwaarde bij gebruik van additive-manufacturing-technieken tot een duurzamere productie?
  • Kan additive manufacturing als duurzamere verbindingstechniek gebruikt worden?

Dit event is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de gelijkenissen en verschillen tussen additive manufacturing en conventionele productietechnieken.  De focus ligt hierbij op ecologie en duurzaamheid, zowel in productieproces als productkwaliteit.

De studienamiddag wordt georganiseerd binnen het project ‘Additive manufacturing: sleuteltechnologie voor het opwaarderen van textiel- en kunststofproductie’, waar ook Sirris aan meewerkt.

Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven voor dit event vindt u hier.