Naast de masterclasses, die doorgaans eerder theoretisch dan praktisch ingericht zijn, organiseert het SLC-Lab nu ook enkele hands-on sessies, waarin de theorie in de praktijk gebracht wordt. Binnenkort vinden twee sessies plaats, rond handlamineren en mallenbouw, en rond vacuüminfusie en prepreg lay-up.

De dertiende editie van het BIL | NIL Lassymposium, dat op 29 en 30 november plaatsvindt in BluePoint Antwerpen, is het forum bij uitstek om kennis te delen en in contact te komen met experts.

Prille beginner of doorwinterde gebruiker? Met onze crash-cursus en masterclass bieden we elk wat wils! We geven een veelzijdige basis rond verschillende thema’s, telkens met de nodige diepgang.

Het gebruik van lichtgewichtcomponenten staat of valt met de economische toepassing van hoog performant materiaal. De waarde, de kostprijs van het product, de productiekosten en de kosten en risico's bij de ontwikkeling zijn echter moeilijk in te schatten wanneer het om minder bekende materialen zoals composieten gaat. De zevende whitepaper focust op tooling voor composieten.

Het gebruik van lichtgewichtcomponenten staat of valt met de economische toepassing van hoog performant materiaal. De waarde, de kostprijs van het product, de productiekosten en de kosten en risico's bij de ontwikkeling zijn echter moeilijk in te schatten wanneer het om minder bekende materialen zoals composieten gaat. Een duidelijk beeld hebben van de productiekosten is belangrijk. Onze zesde whitepaper focust op de vroege ontwerpfase, aangezien het grootste deel van de productieaanloopkosten tijdens deze fase ontstaan.

composite

De volgende editie van de vakbeurs Materials, die op 31 mei en 1 juni plaatsvindt in Veldhoven, kent een praktijkgerichte opzet rond vier pijlers: materialen, oppervlaktetechnieken, verbindingstechnieken en analysetechnieken. Daarbij zijn keynote-lezingen en live demo’s in de verschillende Experience Areas voorzien om de bezoekers te inspireren. Ook Markus Kaufmann van het SLC-Lab verzorgt een lezing.

Het gebruik van lichtgewichtcomponenten staat of valt met de keuze van de materialen. De waarde, de kostprijs van het product, de productiekosten en de kosten en risico's bij de ontwikkeling zijn echter moeilijk in te schatten wanneer het om minder bekende materialen zoals composieten gaat. Onze vijfde whitepaper toont hoe een lay-up van vezelversterkte lagen kan gedefinieerd worden uit gegeven belastingcases door de berekening van stijfheidsmatrices.

Wat betreft hun eigenschappen zijn materialen vaak gerangschikt op basis van hun anisotroop gedrag. Wat houdt dit in voor de materialen en hoe kan men kennis van dit gedrag gebruiken om betere producten te ontwerpen? In onze vierde white paper bespreken we in hoofdzaak mechanische anisotropie in composietmaterialen. U kan dit document nu downloaden.

Onbekend maakt onbemind en dat geldt nog al te vaak voor composietmaterialen, zeker wanneer het om de materiaalselectie gaat. Daarom willen het SLC-Lab en zijn partners met hun derde white paper een aantal essentiële hulpmiddelen en methodologieën aanreiken om ontwerpers en OEM's te helpen bij het maken van de juiste keuzes. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken die uw activiteiten ten goede kan komen. U kunt de derde white paper nu downloaden!