Sirris bestudeert de toepassing en het gebruik van composieten met natuurlijke vezels vanuit verschillende benaderingen: in gietwerk, assemblage en kwaliteitscontrole. De resultaten zijn opmerkelijk.

Ondanks hun relatief lange levensduur is de gebruiksduur van composieten eindig. Nieuwe businessopportuniteiten in de verwerkingsroute worden nu onderzocht. Tijdens een interactieve workshop op 11 september komen prominente spelers aan het woord die u wegwijs maken in de problematiek van afdanking bij grote composietstructuren.

Ondanks hun relatief lange levensduur is ook de gebruiksduur van composieten eindig. Zeker voor grote composietconstructies houden we dus best rekening met de afdanking ervan. Om oplossingen te vinden voor de verwerking van grote composietstructuren is Sirris (SLC-Lab en OWI-Lab) samen met Agoria en Go4cCircle de haalbaarheidsstudie CompositeLoop gestart.

Naast de masterclasses, die doorgaans eerder theoretisch dan praktisch ingericht zijn, organiseert het SLC-Lab nu ook enkele hands-on sessies, waarin de theorie in de praktijk gebracht wordt. Binnenkort vinden twee sessies plaats, rond handlamineren en mallenbouw, en rond vacuüminfusie en prepreg lay-up.

Het gebruik van lichtgewichtcomponenten staat of valt met de economische toepassing van hoog performant materiaal. De waarde, de kostprijs van het product, de productiekosten en de kosten en risico's bij de ontwikkeling zijn echter moeilijk in te schatten wanneer het om minder bekende materialen zoals composieten gaat. Een duidelijk beeld hebben van de productiekosten is belangrijk. Onze zesde whitepaper focust op de vroege ontwerpfase, aangezien het grootste deel van de productieaanloopkosten tijdens deze fase ontstaan.

Composieten beschikken algemeen genomen niet over een hoge brandwerendheid omwille van de brandbare organische matrix die de versterkingsvezels bindt. Om tegemoet te komen aan hoge brandwerende eisen die gesteld worden in toepassingen als luchtvaart, bouw en transportsector, dient de opbouw van de composiet te worden aangepast ter bescherming tegen vuur. BVC kon hiervoor een beroep doen op de verenigde krachten van SLC-Lab en Smart Coating Application Lab.

composite

De volgende editie van de vakbeurs Materials, die op 31 mei en 1 juni plaatsvindt in Veldhoven, kent een praktijkgerichte opzet rond vier pijlers: materialen, oppervlaktetechnieken, verbindingstechnieken en analysetechnieken. Daarbij zijn keynote-lezingen en live demo’s in de verschillende Experience Areas voorzien om de bezoekers te inspireren. Ook Markus Kaufmann van het SLC-Lab verzorgt een lezing.

Het gebruik van lichtgewichtcomponenten staat of valt met de keuze van de materialen. De waarde, de kostprijs van het product, de productiekosten en de kosten en risico's bij de ontwikkeling zijn echter moeilijk in te schatten wanneer het om minder bekende materialen zoals composieten gaat. Onze vijfde whitepaper toont hoe een lay-up van vezelversterkte lagen kan gedefinieerd worden uit gegeven belastingcases door de berekening van stijfheidsmatrices.

Wat betreft hun eigenschappen zijn materialen vaak gerangschikt op basis van hun anisotroop gedrag. Wat houdt dit in voor de materialen en hoe kan men kennis van dit gedrag gebruiken om betere producten te ontwerpen? In onze vierde white paper bespreken we in hoofdzaak mechanische anisotropie in composietmaterialen. U kan dit document nu downloaden.