Jan Kempeneers
Peter Paulissen

Om operatoren te ontlasten van arbeidsintensieve, monotone taken zoals ontbramen, kan automatisering een oplossing bieden. Kleine reeksen en verschillende producten vormen hierbij echter een uitdaging. Het COOCK-project COBOFIN buigt zich over deze problematiek en zoekt gepaste oplossingen aan de hand van generische bedrijfscases.

Pieter Jan Jordaens
Linde De Vriese

Windturbines produceren weliswaar hernieuwbare energie, maar de turbines zelf, de bladen in het bijzonder, hebben voorlopig nog met enkele minpunten te kampen. Technologie gebruikt in zeilboten werd toegepast om turbinebladen en hun werking te optimaliseren. Het resultaat zijn lichtere en goedkopere turbinebladen waarin voorgespannen, recycleerbaar textiel een hoofdrol speelt.

Setareh Gorji Ghalamestani

Het QUALIFY-project liep meer dan vier jaar en had tot doel het wegnemen van de technologische barrières die momenteel de wijdverspreide toepassing van hybride structuren (metaal op composiet) in de maritieme industrie in de weg staan. Op 23 november 2021 vond het Final QUALIFY event plaats, met presentaties waarin de verwezenlijkingen van het project werden belicht.

Linde De Vriese
Pieter Jan Jordaens

In de globale transformatie naar een koolstofarme economie speelt waterstof een belangrijke rol. Dit betekent ook een interessant potentieel voor composietmaterialen. Zo zou het gebruik van waterstofgas in mobiliteit een markt kunnen creëren van miljoenen opslagtanks in (koolstofvezelversterkte) composietmaterialen. Een stand van zaken met focus op de kansen en uitdagingen voor composietmaterialen voor waterstof in mobiliteitstoepassingen.

Ronald Grefhorst

Onbekend maakt onbemind. En dat geldt ook nog al te vaak voor composietmaterialen. De nauwe band tussen het ontwerp van onderdelen, de materialen en de fabricageprocessen kan als complex worden ervaren. Precies daarom wil het SLC-Lab met zijn achtste whitepaper essentiële informatie delen over vloeibare-vormgevingsprocessen voor thermohardende composieten. U kunt de whitepaper nu downloaden!

Linde De Vriese
Thomas Vandenhaute

Grote volumes aan composietmateriaal zijn straks rijp voor de afvalberg, zonder dat hier verwerkingsroutes voor bestaan. Er zijn verschillende recyclagetechnologieën beschikbaar, maar deze zijn nog niet in een winstgevende waardeketen opgenomen. Het CompositeLoop-project identificeert businessopportuniteiten, informeert u over de huidige bottlenecks en stelt oplossingen voor om grote composietonderdelen te recycleren in de context van de volledige waardeketen. Onze workshop op 17 januari focust op de afvalstroom van jachten en boten.

Didier Garray

Zowel de designers van innoverende producten als de wereld van de industriële productie zijn het erover eens: thermoplastische composieten bieden overtuigende eigenschappen. En hiermee komen ze meteen voor een nieuwe uitdaging te staan: hoe die composieten sneller en goedkoop toepassen? Een toelichting.

Didier Garray

Sirris is betrokken bij een Europees project met als doelstelling een nieuw concept te ontwikkelen van een composiet met een complexe en geoptimaliseerde geometrie. Het berust in feite op de combinatie van meerdere technologieën, gaande van een aangepaste plaatsing van de vezels voor de voorvorm tot de productie van de mal voor de incrementele vormverwerking van een plaat.

Linde De Vriese
Bart Waeyenbergh

Prille beginner of doorwinterde gebruiker? Met onze crash-cursus en masterclass bieden we elk wat wils! We geven een veelzijdige basis rond verschillende thema’s, telkens met de nodige diepgang.

Bart Waeyenbergh

Het gebruik van lichtgewichtcomponenten staat of valt met de economische toepassing van hoog performant materiaal. De waarde, de kostprijs van het product, de productiekosten en de kosten en risico's bij de ontwikkeling zijn echter moeilijk in te schatten wanneer het om minder bekende materialen zoals composieten gaat. De zevende whitepaper focust op tooling voor composieten.