Competentiecentrum Machinebouw & Mechatronica ten dienste van West-Vlaamse bedrijven

Na iets meer dan een jaar na de opening van het applicatielab van Sirris in Kortrijk is ook de uitwerking van de R&D-pijler rond de onderzoeksinfrastructuur, die vanuit de KU Leuven in Brugge wordt opgezet, gestart. Hiermee is het Machinebouw- en Mechatronicacentrum klaar om deze industriële cluster op een nog hoger niveau te tillen. 

De initiatieven die Sirris, POM West-Vlaanderen en enkele belangrijke onderwijsinstellingen in onze meest westerse provincie opstartten, komen tegemoet aan twee noden: hoewel in de regio meer dan veertig procent van de industrie te vinden is, is amper tien procent van het onderzoek en technologische dienstverlening er vertegenwoordigd. Daarnaast kwam van de grootste bedrijven in de sector de vraag naar toponderzoek in het domein van Industrie 4.0. Het competentiecentrum Machinebouw & Mechatronica West-Vlaanderen komt dus tegemoet aan een reële, acute vraag. 

De focus van de Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica is niet alleen het maken van de sprong naar Industrie 4.0, maar ook de ondernemingen de kansen aanreiken er meteen in uit te blinken. Voor hen is het immers belangrijk te investeren in de nieuwste technologieën en concepten binnen de kennis- en maakindustrie. Dat is een essentiële voorwaarde om ook in de toekomst een sterke positie in te nemen op wereldniveau in de nieuwe, sterk technologiegedreven economie. 

GTI-project

Recent werd het GTI-project Machinebouw en Mechatronica centrum West-Vlaanderen, een initiatief van Sirris, samen met KU Leuven, UGent, Howest, de POM West-Vlaanderen en TUA West, goedgekeurd. Met dit project kan het M&M centrum eindelijk ten volle worden gerealiseerd: het wordt een reëel open innovatieplatform, waar, in overleg en samenwerking met de industrie, nieuwe technologieën voor de mechatronica- en productiesector worden onderzocht, ontwikkeld en gedemonstreerd. Zo zal het project kennisontwikkeling in het kader van Industrie 4.0. binnen handbereik brengen van alle kmo’s in West-Vlaanderen. 

Lees meer in het persbericht.