Patrick Cosemans

Met het project BioCoat ondersteunt Sirris bedrijven bij hun overgang naar een biogebaseerde economie aan de hand van praktische richtlijnen voor de toepassing van biogebaseerde alternatieven voor traditionele coatings. Met name de prestaties van biogebaseerde acrylaatcoatings als beschermende coatings voor houtsubstraten zijn onlangs uitgebreid geëvalueerd.

Pieter Samyn
Joey Bosmans

De aanvoer en het gebruik van biomaterialen en biopolymeren is in de circulaire economie een geïntegreerd concept geworden. Door de schaarste van grondstoffen en de noodzaak om fossiele polymeren te vervangen door hernieuwbare alternatieven, heeft men nieuwe concepten voor ontwerp en selectie van geschikte materialen ontwikkeld.

Patrick Cosemans
Pieter Samyn

Papier en karton vormen ideale verpakkingsmaterialen door de hernieuwbare oorsprong van cellulosevezels, hoge specifieke sterkte en licht gewicht. Om de kwaliteit en houdbaarheid van verpakte voedingsmiddelen te verhogen, moet de performantie van papier worden bijgestuurd via barrièrecoatings die bescherming bieden tegen water, gasdoorlaatbaarheid of zorgen voor behoud van aroma’s. Wat met de recycleerbaarheid van deze gecoate materialen: kunnen zij opnieuw ingezet worden in de papierproductie? Het project Repac2 heeft als doel functionaliteit en recycleerbaarheid van papier voor voedselverpakkingen te evalueren.

Pascal Pollet

Sommige productiebedrijven maken een grote sprong vooruit door te digitaliseren, terwijl bij anderen de impact erg beperkt is. Hoe komt dit en hoe vermijdt u ontgoochelingen bij digitalisatie in de operationele processen?

Pieter Samyn
Joey Bosmans
Patrick Cosemans

Strengere reglementeringen beperken het gebruik van klassieke biocides en de toegelaten concentraties. De verfindustrie kent daardoor grote uitdagingen om de houdbaarheid en levensduur van watergebaseerde verfsystemen te blijven garanderen. Op Techniline geven we een overzicht van mogelijke technologische alternatieven voor conservering. Daarbij komen zeker biogebaseerde stoffen met een antimicrobiële werking in aanmerking.

Pieter Samyn
Joey Bosmans
Benoit Olbrechts

 

Patrick Cosemans

Om zijn milieu-impact te verminderen is de bouwsector voortdurend op zoek naar alternatieve materialen. Eén daarvan is het gebruik van coatings en verven op biologische basis. Componenten van verven en coatingsformules verbeteren en vervangen is echter een uitdagend proces, vanwege een mogelijke impact op de uiteindelijke eigenschappen van de coating. Een nieuw project beoogt de ontwikkeling en validering van nieuwe, biogebaseerde coatingsystemen voor gebruik in de bouwsector door fossiele ingrediënten te vervangen door biogebaseerde ingrediënten met dezelfde of betere gelijke prestaties en duurzaamheid. Neem deel en breng uw kennis in een stroomversnelling!

Joey Bosmans

Vochtophoping en condens kunnen op verschillende soorten oppervlakken schade veroorzaken. Vocht- en condensatietesten kunnen schade door schimmels, defecten of verkleuren van onderdelen voorkomen. Welke testen bestaan en wat houden ze in? We lichten ze hier voor u uit.

Joey Bosmans
Pieter Jan Jordaens

IJsvorming is een groot probleem in veel industrieën en kan leiden tot stilstanden, veiligheidsrisico’s, productbreuk of extra brandstof- en elektriciteitskosten. Actieve ijsbestrijdingssystemen doen echter de operationele kosten stijgen en worden vaak enkel in de cruciale zones toegepast. De mogelijkheden van coatings als stand-alone of add-on oplossing zijn nog niet volledig duidelijk of aan de praktijk getoetst. Sirris heeft de mogelijkheid om het werkelijke potentieel van coatings aan te tonen in de ijstestopstelling in haar grote klimaatkamer.

Frank Van den Broek

De huidige manier van werken om de zuiverheid van oppervlakken te controleren is nog vaak onnauwkeurig, inconsistent en inefficiënt. Recente ontwikkelingen in sensortechnologieën en beeldverwerkingstechnieken bieden mogelijkheden om de kwaliteitscontrole van de zuiverheid van oppervlakken te verbeteren. Sirris onderzoekt de uitdagingen en doet een beroep op u!