Thomas Vandenhaute

Vanaf oktober 2022 start een volgende cyclus van het Agoria & Sirris lerend netwerk Circular Economy Connect. Het doel is het uitwisselen van kennis, ervaringen en goede praktijken rond circulaire economie. Het netwerk van geëngageerde circulaire bedrijven evolueert naar een werkgroep waarin we via peer-to-peer learning in detail zullen inzoomen op concrete bedrijfscases. Interesse en goesting om deel uit te maken van deze exclusieve groep? Geef ons een seintje!

Patrick Cosemans
Thomas Vandenhaute

Wat betekent het als iemand u vraagt of een product duurzaam is? De vraag lijkt vandaag voor de hand te liggen en is snel gesteld, maar zeker niet even snel beantwoord. In een wereld onderhevig aan klimaatverandering en waar de overtuiging heerst dat we er iets aan moeten doen, neemt de aandacht van bedrijven toe voor de materialen die ze gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Er zullen immers vragen komen over de duurzaamheid van hun producten en de aantoonbaarheid daarvan. We helpen hen deze te beantwoorden.

Patrick Cosemans

Duurzaam en succesvol innoveren vraagt om kennis en middelen. Voor bedrijven is het vaak een risicovolle onderneming waaraan ze beter niet alleen kunnen beginnen. Steun in al zijn vormen is dan ook meer dan welkom. Sirris ondersteunt de bedrijven met kennis en infrastructuur voor de technologische innovatie. De overheid, zoals VLAIO, ondersteunt dergelijke samenwerkingen met financiële middelen. Zo zijn er in het specifieke kader van de circulaire en bio-economie recent nieuwe subsidies en mogelijkheden beschikbaar.

Thomas Vandenhaute

Hebt u zich ooit afgevraagd hoe u als vestiging van een internationaal concern lead plant kan worden richting circulaire transitie? CNH Industrial in Zedelgem ging deze uitdaging aan!

Pieter Samyn
Joey Bosmans

De aanvoer en het gebruik van biomaterialen en biopolymeren is in de circulaire economie een geïntegreerd concept geworden. Door de schaarste van grondstoffen en de noodzaak om fossiele polymeren te vervangen door hernieuwbare alternatieven, heeft men nieuwe concepten voor ontwerp en selectie van geschikte materialen ontwikkeld.

Herman Derache

Welke rol kunnen technologie en innovatie spelen bij de overgang naar een koolstofarme samenleving en groene economie? We presenteren u negen 'Green Champions', die u zeker moet leren kennen!

Thomas Vandenhaute

Jaarlijks besteden overheden in Europa op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau ca. 14 procent van het BBP aan overheidsopdrachten. Dit komt neer op meer dan 1,9 biljoen euro. Overheden integreren steeds meer circulaire principes in hun aanbestedingen. Dat is een hefboom die we vanuit de maakindustrie beter kunnen benutten. Hier zijn heel wat kansen, maar er schuilen ook nog wat onzekerheden.

Thomas Vandenhaute

De circulaire economie leeft vandaag bij talrijke innovatieve grote bedrijven en kmo’s in de Vlaamse maakindustrie. Maar hoe kunnen we de omslag naar een circulaire economie in een stroomversnelling brengen? Op maandag 25 april vond in aanwezigheid van Minister Crevits de Circular State of the Union plaats. Hiermee schakelt Vlaanderen een versnelling hoger met de transitie naar een meer circulaire economie. Ook Sirris en Agoria stappen hierin mee.

Thomas Vandenhaute

Laat u inspireren door circulaire frontrunners tijdens 'RE-VALUE - Realizing circularity in the tech industry'! Via verschillende getuigenissen en een panelgesprek zal u leren hoe andere bedrijven stappen zetten richting een circulaire economie. Ze laten zien dat het meer omvat dan enkel recycling. Voor veel producten bieden hergebruik, herstel, opwaardering, herfabricage, herbestemming en hergebruik een groot potentieel op waardebehoud en verlaging van de milieu-impact. Mis deze getuigenissen vanuit de binnenste cirkels van de circulaire economie niet!

Carl Emmerechts

Bij de fabricage van elektronische componenten worden printtechnologieën steeds meer een innovatieve methode om een breed gamma apparaten te produceren, waaronder verlichting, medische apparatuur, batterijen, zonnecellen, sensoren, RFID-antennes,… In vergelijking met de klassieke technologieën op basis van fotolithografie en subtractieve technieken die heel verspillend zijn, waaronder etsen, en het gebruik van giftige chemicaliën en gevaarlijke materialen, zijn deze nieuwe technologieën volledig additief.