Kunststoffen in een circulaire economie is een onderwerp dat terecht erg veel aandacht krijgt. De meeste aandacht gaat naar de verpakkingen die veelal eenmalig gebruikt worden, veel minder echter naar het gebruik van kunststoffen in producten met een langere levensduur. De kunststoffen in deze producten zijn vaak maar een onderdeel van een complexere samenstelling.

Bedrijven die aan de slag zijn met circulaire modellen - herstel, hergebruik, remanufacturing, productdelen - laten weten dat ze stoten op heel wat juridische obstakels. Zijn dit echte of gepercipieerde drempels? Is er een oplossing?

Het lerend netwerk Circular Economy Connect start ondertussen al zijn derde cyclus. Schrijf nu in en geef uw inspanningen om meer circulair te ondernemen een boost!

Wilt u gebruikte of defecte producten en onderdelen hergebruiken en herverdelen - al dan niet na refurbishing of remanufacturing - of wilt u ze recycleren, dan moeten ze eerst van bij de eindgebruiker terug tot bij u geraken. Het opzetten van een efficiënt systeem voor omgekeerde logistiek is belangrijk om tot een positieve business case voor uw circulaire bedrijfsstrategie te komen.

Circulair ondernemen vraagt om het optimaliseren van het volledige systeem en dat kan één speler nooit alleen. Toch is samenwerking geen evidentie in de erg concurrentiële omgeving waarin (maak)bedrijven zich bevinden. We geven drie vuistregels om een samenwerking op basis van vertrouwen op te zetten.

Ontdek op 30 oktober hoe u ecodesign-strategieën als 'Design for Recycling', 'Design from Recycling', 'Design for Reuse', 'Design for Disassembly' en 'Design for repairability' ('DfX') kunt linken aan meerwaarde voor de klanten.

Tien jaar geleden stond innovatie in een industriële omgeving gelijk met technologie. Maar volstaat dit nog om complexe uitdagingen in een snel veranderende wereld aan te pakken, zoals de transitie van een lineair economisch model van nemen-maken-wegwerpen naar een circulaire economie? Leren leren en het opzetten van een lerende organisatie zijn de sleutel tot circulair innoveren.

De inzichten verkregen uit de data afkomstig van slimme producten/machines kunnen een circulaire bedrijfsstrategie ondersteunen. Waar dit nu vaak nog voorbehouden is voor dure apparatuur, wordt komt het alsmaar meer binnen bereik voor een breed scala aan producten. Hierbij onze tips om zelf aan de slag te gaan, op basis van de ervaringen die onze bedrijven deelden in het kader van Circular Economy Connect & Circular Bytes.

Metaalverwerkende bedrijven hebben dikwijls te maken met grote hoeveelheden spaanafval zoals spanen en slijpsel. Het is niet altijd eenvoudig om als bedrijf deze afvalstromen te valoriseren. Op 25 september kan u bij ZF Wind Power terecht voor een uitgebreide toelichting over hun project rond de valorisatie van spaanafval en een rondleiding in de verspaningsafdeling.

Bent u een producent die een product wil heruitvinden als dienst, om zo ook de kringloop beter te sluiten? Of biedt u digitale oplossingen aan die kunnen helpen de performantie en levensduur van apparaten en machines te verbeteren? De derde Circular Bytes-workshop op 20 september zoomt in op digitale technologieën ter ondersteuning van product-als-dienst en levensduurverlenging.