Het jaarlijkse R&S event (Regulations & standards) van Agoria in samenwerking met Sirris vindt dit jaar online plaats van 19 tot 22 oktober en wordt dit jaar uitgebreid naar alle expertisedomeinen. Het initiatief wordt gelanceerd onder de naam 'Acumen'. Door u inzichten te geven in nieuwe ontwikkelingen op het vlak van HR, technische regelgeving en innovatie, business development en algemene wetgeving zult u in staat zijn de juiste beslissingen te nemen.

Wat is de meerwaarde van de circulaire economie voor uw onderneming? Hoe kan uw bedrijf ermee aan de slag? De whitepaper ‘Circulaire economie: hoe starten als bedrijf?’ vertaalt het concept circulaire economie in doelgerichte actiedomeinen, laat succesvolle bedrijfscases aan bod komen, beschrijft hoe Sirris en Agoria u kunnen ondersteunen en sluit aan bij de Cesar-tool.

Circulaire economie is vandaag alomtegenwoordig. Voor maakbedrijven blijft het nog vaak zoeken in dit overweldigende aanbod. Een nieuwe tool helpt deze bedrijven bij het maken van zinvolle en haalbare keuzes op korte termijn. Dit door verworven kennis, inzichten en beproefde methoden breed toegankelijk te maken.

Dankzij het afvalstoffenregister krijgt u een beter overzicht van de afvalstromen die uw bedrijf genereert en kan u het beheer hiervan optimaliseren. De productie van afvalstoffen brengt immers heel wat kosten met zich mee. Uw afvalstoffenregister is een perfecte basis om een stap verder te zetten. Stel een massabalans op voor de belangrijkste materiaalstromen van uw bedrijf en kom zo te weten hoeveel tijd, energie en dus kosten u kan terugwinnen door efficiëntere productie.

Q-lite zet volop in op de circulaire economie en heeft naast productverkoop ook activiteiten in onderhoud, herstel, herverkoop, opwaarderen, upgraden, remanufacturing en display-as-a-service. Hierdoor kan het de nodige veerkracht realiseren die nodig is in disruptieve situaties.

In de vorige editie van onze reeks blogposts zagen we hoe de aansprakelijkheid tijdens de levensduur van een product circulaire waarde ontsluit. In deze post behandelen we de externe kosten, de mogelijke impact ervan en de manier waarop ze de veerkracht van uw onderneming beïnvloeden.

In deze reeks blogposts ontrafelen we de circulaire economie en verbinden we de theorie met praktijkvoorbeelden en best practices. We baseren ons op het werk ‘The Circular Economy: A User’s Guide’ van Walter Stahel om de kernideeën uit te diepen en ze aan reële voorbeelden en cases te koppelen.

In een nieuwe reeks blogposts ontrafelen we de circulaire economie en verbinden we de theorie met praktijkvoorbeelden en best practices.

Covid-19 is, naast de droogte en de waterschaarste, een van de meest disruptieve gebeurtenissen die onze samenleving en de economische realiteit recent hebben getroffen. Omwille van Covid-19, de social distancing, de plotse, forse daling van de vraag en - voor veel bedrijven - het tekort aan voorraden, hebben stuk voor stuk een enorme impact gehad op de productieactiviteiten en de inkomsten. Voor waterintensieve processen verhoogt de druk op het waterverbruik. In deze reeks blogposts ontrafelen we de circulaire economie en verbinden we de theorie met praktijkvoorbeelden en best practices.