Benoit Olbrechts

In Europa is een grote verandering in het octrooistelsel aan de gang: het eenheidsoctrooi en de daarmee samenhangende eengemaakte octrooirechtspraak zullen binnenkort in werking treden. Heeft u hiervan al gehoord? Wat verandert er voor octrooiaanvragers?

Benoit Olbrechts

In 2021 is een Europees steunprogramma voor de kmo opgezet rond intellectuele eigendom. In dit kader worden twee diensten voorgesteld: IP-Scan en registratie van handelsmerken en modellen, die respectievelijk leiden tot tariefverminderingen tot 75 procent en 50 procent. Sirris kan nu de aanvragen voor u indienen. Interesse? Haast u, want de deadline is 31 oktober!

Benoit Olbrechts

Overdracht van technologie is de beste manier om onderzoeksresultaten te valoriseren wanneer de wil of de middelen niet aanwezig zijn om ze commercieel te exploiteren. Aan de hand van een overzicht van concrete gevallen nodigt het Europees Octrooibureau ons uit om een blik te werpen op de moeilijkheden, maar ook op de strategische middelen die voorhanden zijn om een technologieoverdracht tot stand te brengen.

Frank Van den Broek

Heeft u een nieuw product ontworpen dat binnenkort op de markt komt? Bent u van plan een innovatieve dienst of een revolutionaire toepassing te lanceren, die nu nog in de ontwikkelingsfase zit? U heeft de grote lijnen van iets nieuws gepland en uitgetekend? Uw waardevolle ideeën verdienen bescherming: hoe komt u te weten via de ideeSCAN. De tool is nu gratis online beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

Benoit Olbrechts

Het EPO sluit planten en plantenvariëteiten voortgebracht via hoofdzakelijk biologische processen uit van het principe van octrooieerbaarheid (kruising, hybridisatie, selectie).

Fabienne Windels

In 2019 werd door het Europees Octrooibureau een record opgetekend van het aantal Belgische octrooiaanvragen.

Fabienne Windels

Er worden nog veel te weinig octrooien aangevraagd door vrouwelijke uitvinders. Hier zit duidelijk een onaangeboord potentieel voor innovatie.

Fabienne Windels

De Octrooicel van Sirris publiceert een korte video waarin experten uitleggen welke rechten een octrooi met zich brengt.

Fabienne Windels

De Octrooicel van Sirris blijft actief sensibiliseren over de problematiek van intellectuele eigendom bij artificiële intelligentie.

Frank Van den Broek

Het EOB heeft zijn onlinetutorial over het Europees Octrooiregister bijgewerkt. De recente veranderingen zijn er nu in opgenomen.