Biokunststoffen - duurzame alternatieven in strijd tegen afval

Niet alleen de kunststofafvalberg vormt een probleem, ook de grondstoffen waarmee klassieke kunststoffen gemaakt worden - aardolie als belangrijkste - zijn alles behalve duurzaam. Zowel bij het begin als aan het einde van de levensloop van kunststoffen kan er dus ingegrepen worden. Biokunststoffen - biogebaseerd, al dan niet biologisch afbreekbaar - kunnen een antwoord bieden.

De aanwezigen op het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) dat vorige maand in het Zwitserse Davos plaatsvond, waren het eens over de noodzaak van een dramatische ommezwaai op het vlak van verpakkingen en dat er gezocht moet worden naar alternatieven voor olie als basismateriaal voor de productie ervan.

Een echte oplossing is dus een aanpak van de bron. Niet alleen de hoeveelheid moet verminderen en overgebruik tegengegaan, er is ook nood aan een switch naar het gebruik van biogebaseerde - al dan niet biodegradeerbare en composteerbare - kunststoffen. Kunststoffen volledig bannen is immers geen oplossing omwille van hun unieke eigenschappen. Wanneer we ook het verbruik van fossiele bronnen (aardolie) en de reductie van emissies in acht nemen, is duidelijk dat een radicaal andere benadering van kunststoffen nodig is.

Lees meer op Techniline.