Belgische dienst voor intellectuele eigendom (DIE) in enkele cijfers

De DIE verspreidt enkele data over octrooien en octrooiaanvragen in België en over Benelux-merken vanuit België.  

Belgisch octrooi

Nationaal zijn er 1.173 octrooien gedeponeerd door de DIE in 2016, hetzij 7% meer dan in 2015. In het totaal betekent dit een vermeerdering met 33% sedert 2012. 

Van deze 1.173 Belgische octrooiaanvragen zijn 90% gedeponeerd door mensen die in België verblijven. 20% van de aanvragen zijn gedeponeerd met prioriteit. 

1.620 octrooien werden afgeleverd. Dit hoge cijfer is onder andere het gevolg van een gecumuleerde achterstand die de dienst opliep in 2015. De vertraging is te wijten aan een hele reeks factoren, zoals het aantal Belgische octrooiaanvragen en verzoeken voor spoedaanvragen om redenen van fiscale aftrek van de inkomsten die voortvloeien uit gebrevetteerde uitvindingen.

Ondertussen heeft men het personeelsbestand van de DIE versterkt in het vooruitzicht van de door de regering aangenomen hervormingen in het kader van haar beleid ter bevordering van innovatie (wet van 09.02.17 met betrekking tot het nieuwe regime van fiscale aftrekbaarheid).   

Europees octrooi 

Naar aanleiding van het in de praktijk brengen van het Protocol van Londen eist België sedert 1-1-17 niet langer een vertaling van Europese octrooien die vanaf die datum afgeleverd, gewijzigd of ingeperkt zijn. Deze octrooien treden automatisch in voege. Vanaf die datum is een gelijk regime van toepassing voor alle Europese octrooien, ongeacht of zij afgeleverd zijn in het Engels, het Frans of het Duits. 

Benelux-merken

De Benelux-aanvragen voor merken uit België zijn in aantal gestegen tot 6305 in 2016.


Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.