België werkt samen met Gefedereerde dienst van Europese octrooiregisters

De juridische inlichtingen van de octrooien in het Belgisch register zullen geraadpleegd kunnen worden via het Europese register.

Het gefedereerde register is begonnen met de inzameling van officiële bibliografische gegevens en van de officiële gegevens over de juridische toestand van de octrooien van het Belgisch register om ze weer te geven in het Europees octrooiregister. 

Hierdoor werken voortaan 23 staten mee aan het project van het gefedereerd register. 

Het gefedereerd register toont de officiële bibliografische gegevens en de officiële gegevens over de juridische toestand van de Europese octrooien ingevoerd in de nationale fase na de aflevering, zoals overgemaakt aan het EOB door de nationale kantoren die de betrokken staten hebben aangesteld.

Bron 


Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.