Belgen op JEC Europe 2015: "Je ontdekt hier altijd wel iets nieuws"

Agoria en Sirris kondigden op JEC Europe, de internationale composietenbeurs in Parijs, de oprichting van CFK Valley Belgium aan. Maar ook op de beursvloer kwamen bezoekers al vlug ogen te kort. “Dit mochten we echt niet missen”, zo luidde het unanieme besluit van de deelnemers aan ons eendaags VIP-bezoek op 11 maart. 

“De productie en verwerking van composietmaterialen, inclusief alles wat daarmee samenhangt, is een industrie die alle kansen verdient om zich in ons land verder te ontwikkelen. Want zoals België zelf zijn ook composieten sterk en duurzaam, niet bepaald eenvoudig qua design en complex in hun uiteindelijke vorm. En ja, er hangt een prijskaartje aan, maar tegelijk is het finale resultaat zoveel interessanter dan de gewone alternatieven,” zei Marc Lambotte, CEO van Agoria, op 11 maart ll. bij de ondertekening van de oprichtingsakte van CFK Valley Belgium. Met dit gezamenlijke initiatief (lees hier het persbericht) geven Agoria en Sirris de Belgische bedrijven die hun activiteiten in de composietindustrie willen versterken toegang tot een internationaal netwerk van kenniscentra, onderzoeksinstellingen en andere bedrijven in deze sector.

Gunnar Merz (CEO CFK Valley Stade), Marc Lambotte (CEO Agoria) en Herman Derache (Managing Director Sirris) ondertekenen de oprichtingsakte van CFK Valley Belgium. Bekijk hier meer foto's.

“Wij verwelkomen de nieuwe Belgische contacten alvast van harte,” zo vertelde eerder op de dag Gunnar Merz, CEO van CFK Valley Stade in Duitsland waarvan het nieuwe Belgische project een satelliet wordt: “Het klopt dat composieten geavanceerde producten zijn, waarvan vooral het productieproces de kwaliteit bepaalt. En juist daarom zijn kennisuitwisseling en samenwerking over de grenzen heen noodzakelijk om bedrijven te helpen het maximum te halen uit de groeikansen die zich in deze industrietak volop aandienen. Ik ben ervan overtuigd dat dit partnership een win-winsituatie wordt voor de Europese en de Belgische composietenindustrie en dat er zeker nieuwe toepassingen uit zullen voortvloeien.”

Innovatieve Belgische hightech

Enkele tientallen meters verderop, in de expohallen van congrescentrum Porte de Versailles, was ondertussen de volledige composietwaardeketen vertegenwoordigd: van leveranciers van grondstoffen, uitrusting en diensten, over fabrikanten van tussenproducten tot verwerkers en distributeurs.

Enkele voorbeelden van Belgische innovaties in of voor de composietindustrie

Aan ideeën en innovatiekracht heeft de sector duidelijk geen gebrek. Ook enkele lidbedrijven van Agoria lieten hoogtechnologische ontwikkelingen zien. In de Belgische groepsstand van Agoria en AWEX bijvoorbeeld toonde Bekaert, wereldspeler op het gebied van staaldraadverwerking, o.a. ultrafijne staaldraden van nauwelijks 1 micron dik. “Voor fabrikanten die bijzondere functies willen toevoegen aan hun composietmaterialen: geleidend maken, verstevigen, elektromagnetische straling afblokken, enz.,” aldus Peter Janssens (Innovation & Commercialization Manager) en Dominique Andries (Market Manager Textiles). Vlak ernaast wekte Sonaca, de Waalse ontwikkelaar en producent van vliegtuigonderdelen, veel belangstelling met een prototype van een nieuwe welvingsklep (‘flap’) voor in de vleugels van zakenjets. “Een ontwikkeling in het kader van het Skywin-project Ecotac die vooral onze competenties op het gebied van de SQ-RTM-techniek, de juiste positionering van de vezels tijdens het injectieproces en het niet-destructief testen van dergelijke geavanceerde composietstructuren valideert,” zo lichtte Space Programs Manager Pierre Taquet toe. Bij Delta Application Technics, nog een ander Belgisch bedrijf, beleefden Managing Director Jacques Coppens en Sales Engineer Kim Aerts naar eigen zeggen “een beurs vol uitstekende internationale contacten”. Hun onderneming maakt machines voor het gecontroleerd en op industriële wijze aanbrengen van lijmen en andere vloeibare of pasteuze stoffen. Ze demonstreerden hun knowhow aan de hand van filmpjes over twee knappe toepassingen voor Daikin (warmtewisselaar) en Samsonite (Curv-koffer), waarvan in Parijs uiteraard ook telkens een afgewerkt exemplaar te zien was. “Verlijmen is voor veel toepassingen de ideale verbindingstechniek, helaas wordt daar in de ingenieursopleidingen in ons land veel te weinig aandacht aan besteed,” aldus nog dhr. Coppens. Of wat te denken van het aanbod van Econcore, een spin-off van de KULeuven met R&D-centrum in België? Dit bedrijf ontwikkelt en commercialiseert technologieën voor de geautomatiseerde continuproductie van lichtgewicht thermoplastische honingraatstructuren, alsook verder verwerkbare sandwichpanelen waarin zulke structuren verwerkt zijn. Afnemers zijn fabrikanten in o.a. de transport- (vrachtwagenpanelen), de windenergie- (gondels) en de bouwsector (gevelpanelen) die gewichtsreductie nastreven, maar niet willen inleveren op het vlak van robuustheid.

3 grote trends

Volgens Markus Kaufmann, Lab Manager en Program Manager Composites van het SLC-Lab was JEC Europe 2015 geen beurs van technologische revolutie, maar wel van heel wat interessante en veelbelovende evoluties. Drie trends om volgens hem in de gaten te houden:

  • De voortschrijdende automatisering

“Vijf jaar geleden was composietproductie voor veel bedrijven een manueel, nog bijna ambachtelijk proces. Vandaag zien we al veel meer geautomatiseerde processen, zeker in de leidende composietmarkten zoals de luchtvaart, de sector van windenergie en vooral ook de automotive industrie. Andere markten zullen volgen, want zoals hier op de beurs te zien is, evolueren de technologische mogelijkheden snel.”

  • Meer toepassingen voor biocomposieten

“Een grote blikvanger op JEC Europe 2015 is de innovatie-expo ‘Better Living’ waar vernieuwende composiettoepassingen worden getoond die materiaal- en gewichtsreductie combineren met stevigheid, stijfheid en vormvrijheid. Opmerkelijk is dat in veel van die toepassingen biocomposieten worden gebruikt op basis van vlas-, hennep- of bamboevezels. Een tip voor wie niet tot in Parijs is geraakt: in het Designmuseum in Gent start vanaf 3 april een pop-up tentoonstelling met recente ontwerpen uit vlas- en hennepcomposieten.”

  • Nieuwe grondstoffen

“Er gebeurt nog veel innovatie op het gebied van basismaterialen. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van nieuwsoortige polymeren die na injectie in een gesloten matrijs polymeriseren. Ze zouden een alternatief kunnen worden voor bedrijven die vandaag met polyester werken en daarbij af te rekenen krijgen met een hoge styreenuitstoot.”

En wat vonden de Belgische bezoekers?

De nieuwsgierigheid naar innovaties was uiteraard ook de reden waarom een aantal lidbedrijven van Agoria en Sirris waren ingegaan op onze uitnodiging voor een eendaags VIP-bezoek aan JEC Europe 2015. Wat verwachtten zij van de beurs?

De deelnemers aan het door Agoria en Sirris georganiseerd eendaags VIP-bezoek aan JEC Europe 2015

Peter Reynaert, General Manager van vliegtuigonderdelenbouwer Sabca Limburg, en Jelle Goyvaerts, een van zijn R&D-ingenieurs: “Wij zijn al van in 1997 bezig met lean en we hebben net een belangrijk investeringsproject afgerond om de flows in onze fabriek verder te optimaliseren. Er zijn gebouwen bijgekomen, maar ook een 30 m lange freesmachine en een ultrasone scanrobot die de kwaliteitscontrole op de door ons gebouwde vliegtuigcomponenten aanzienlijk versnelt. We hebben dus niet meteen andere concrete investeringsplannen, maar toch komen we graag nog eens kijken omdat de ontwikkelingen in deze markt zeer snel gaan en je toch altijd op zoek bent naar nog meer efficiëntiewinst. Ik vind deze beurs ook een ideale plek om ‘over het muurtje te kijken’: het is vaak door te kijken naar ontwikkelingen of toepassingen voor andere markten dat je inspiratie opdoet om je eigen processen of designs te verbeteren.”

Alice Salmon, Industrial Manager van JD’C Innovation dat composietonderdelen maakt voor de luchtvaart- en de defensie-industrie: “Ik heb een hele reeks afspraken met bestaande en potentiële nieuwe toeleveranciers op mijn agenda staan. Daarnaast kom ik eens kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van autoclaaf-technologie, niet omdat we directe investeringsplannen hebben maar wel om op de hoogte te blijven en onze langetermijnstrategie in dit domein richting te geven. Wij zijn trouwens opgetogen over de oprichting van CFK Valley Belgium. Het is een prachtig initiatief voor kleine kmo’s, zoals de onze, om hun competenties internationaal in de kijker te zetten en toegang te krijgen tot knowhow die je om redenen van kostprijs nooit alleen zou kunnen verwerven.”

Pascal Dhondt, Project Engineer Production van Spiromatic dat als technologieleverancier voor de voedingsindustrie o.a. silo’s maakt voor de opslag van bulkgoederen en droge stoffen: “Ik kom al 12 jaar naar de JEC-beurs omdat dit gewoon het mekka is van de composietindustrie en er altijd wel iets nieuws te ontdekken valt. Dit jaar kijk ik vooral uit naar innovaties om specifieke deelprocessen te verbeteren, zoals robotica om sneller te frezen en 3D-projectietechnologie om de installatie van onze silo’s te vergemakkelijken.”

Auteur : Peter Ansoms, Agoria

Tags: