Belangrijkere rol voor drones bij inspectie van windturbines

Met de groeiende ontwikkelingen in en dito populariteit van drones of Unmanned Aerial Vehicles (UAV's) wordt ook hun rol in bestaande toepassingen zoals de inspectie van windturbines groter en belangrijker.

Al in 2011 publiceerden we een Techniline-artikel over het potentieel van UAV's om windturbines te inspecteren. Nu blijkt uit een recent gepubliceerd rapport van Navigant Research dat het belang van deze toestellen in de toekomst (2015-2024) alleen maar zal toenemen, als bijkomende inspectietechniek en als standaard.

Het rapport 'Drones for Wind Turbine Inspection' analyseert de globale markt van UAV's voor de inspectie van windturbines. Het bevat onder meer een analyse van de marktdynamiek, industriële structuur en technologische kenmerken die de markt voor UAV-hardware en dienstverlening stuwen.

Aan het begin van 2015 waren er wereldwijd ca. 268.550 windturbines op commerciële schaal geïnstalleerd, goed voor een totale capaciteit van 327.381 MW. Dit komt neer op meer dan 805.000 jaarlijks te inspecteren turbinebladen. Daarbij zullen de komende jaren nog vele honderdduizenden wieken bijkomen. Bovendien moeten deze bladen aan een hogere frequentie geïnspecteerd worden tijdens hun eerste jaar in bedrijf. Ook daarna is een nauwkeurige inspectie noodzakelijk, want niet-gedetecteerde schade kan het energieproductiepotentieel verkleinen en zelfs leiden tot verlies van de volledige wiek.

Volgens het rapport kunnen inspecties uitgevoerd met commerciële drones, bestuurd door professionele operatoren, resultaten met een hogere resolutie verschaffen dan enkel via observatie van op de grond. Dit terwijl de kosten lager liggen en er minder risico's zijn voor de inspecteurs. Dit betekent echter niet dat de ene methode de andere volledig zou vervangen, eerder zou ze een bijkomende rol krijgen aan land. Offshore zou ze wel de standaard worden.

Reden voor het toenemende belang zijn de evoluties in de drones, waaronder meerdere rotoren voor windstabiliteit, een langere levensduur van de batterij, waardoor langer gebruik mogelijk is en scherpere optica, wat een meer gedetailleerde observatie mogelijk maakt. Ook data-analysesystemen voor geautomatiseerde fotoanalyse krijgen een steeds belangrijker rol toebedeeld in het rapport.