Beheers de complexiteit van uw productontwikkeling met aspecten van systems engineering

systems engineering, productontwikkeling

Alle informatie tijdens de conceptfase van een productontwikkeling verzamelen en goed beheren is vaak een uitdaging. Issues als toegang tot de laatste versie, communicatie onder de betrokkenen of al dan niet gecentraliseerde informatie leiden tot ergernis en tijdverlies of zelfs tot extra kosten en langere doorlooptijd. De aanpak van systems engineering biedt antwoorden op deze problemen.

System(s) engineering  is een term die al sinds de jaren ‘40 van de vorige eeuw in gebruik is. De oorsprong ervan ligt in de wereld van eenmalige, complexe, dure (overheids-)projecten zoals in defensie, ruimtevaart en luchtvaart omdat men ervaarde dat het onmogelijk werd om zonder systematische aanpak dergelijke complexe systemen tijdig, binnen budget en met de gewenste kwaliteit te realiseren.

Over het doel en de principes van systems engineering en redenen waarom bedrijven erin investeren kunt u meer lezen op Techniline.

Hoe begint u er aan?

Wij kunnen samen met u mogelijke verbeterpunten in kaart brengen en de hulpmiddelen aanreiken die hiervoor bestaan. Hier zijn enkele voorbeelden:

Betrekt u al van bij het begin van uw project alle stakeholders?
Stakeholder-maps kunnen u helpen om hen te identificeren.

Mist u een manier om de vereisten voor uw project eenduidig en gestructureerd in kaart te brengen?
Onze templatestructuur, templatesysteembeschrijving en checklisten helpen u op weg. Door deze structuur systematisch te hanteren vindt bovendien iedereen snel informatie terug, ook uit vorige projecten.

Heeft u nood aan een manier om mission profiles op te stellen als input voor uw betrouwbaarheidsanalyses?
Uit de gestructureerde vereisten kan zo de mission profile van elk deelsysteem eenvoudig afgeleid worden.

Zouden visuele voorstellingen de communicatie in uw team of met uw stakeholders kunnen verbeteren?
We leren u enkele eenvoudige diagrammen om de structuur en het gedrag van uw systeem of zijn omgeving te visualiseren. Eén beeld zegt immers meer dan duizend woorden. Ook hier maakt standaardisatie van de diagrammen een eenduidige interpretatie ervan over projecten heen mogelijk.

Hoe verifieert u of alle vereisten meegenomen zijn in het ontwerp?
Kunnen N2-diagramma’s helpen, gaat u voor een volledig QFD of hebt u zelfs een ALM- of PLM-systeem waarmee u relaties zou kunnen leggen tussen een vereiste en de elementen in uw (conceptueel) model die ervan afgeleid zijn?

Hoe vergelijkt u alternatieve concepten met elkaar en met wat er op de markt bestaat?
Voor een kwalitatieve vergelijking kan u onder andere de Pugh-matrix gebruiken, maar we kunnen ook een kwantitatieve aanpak voorstellen.
Vooraleer u tot vergelijken overgaat, kunt u eerst verschillende methoden inzetten om de vereisten te prioritiseren, zoals AHP, cumulative voting, grouping, ranking of combinaties van deze methodes.

In vervolgartikels zullen enkele van deze hulpmiddelen worden voorgesteld.

Op 1 juni vindt ook een webinar plaats rond dit thema in het kader van het Inprovol-project

Help ons u beter te helpen en vul onze enquête in

Om een beter inzicht te krijgen in welke thema’s de meeste nood bestaat, hebben wij  een enquête opgesteld. Wilt u ons (en zo ook uzelf!) helpen? Vul dan zeker deze enquête in!

Wenst u meer informatie of hulp bij de toepassing van deze aanpak? Neem contact op met ons.

 (Cartoon bovenaan: DILBERT © 1997 Scott Adams. Used By permission of Andrews McMeel Syndication. All rights reserved)