Bedrijven wisselen QRM-ervaringen uit op 'Meet the Expert'-event

Tijdens 'Meet the Expert: een ervaringsuitwisseling over doorlooptijdverkorting met Rajan Suri' op 29 april kwam een aantal bedrijven aan bod die al een hele weg hebben afgelegd in het introduceren van quick response manufacturing (QRM) in hun bedrijf. Ze getuigden over hun ervaringen, toetsten deze af tijdens een namiddagsessie met hun collegabedrijven die hetzelfde transformatieproces doorlopen en legden op een open manier hun vragen en bedenkingen voor aan de groep én aan de expert Rajan Suri zelf.

Volgende zeven bedrijven gingen in op de oproep hun ervaringen te delen: Automatic Systems, Esco Couplings, Hansen Industrial Gearboxes, Obumex, Harol, Provan en Maxon. Tijdens de getuigenissen gingen de bedrijven dieper in op de gemaakte plannen en wat hiervan al volledig of gedeeltelijk gerealiseerd werd.

Vragen en resultaten

De deelnemers legden een aantal zeer interessante en pertinente vragen voor aan het lerende netwerk, zoals over de samenstelling van de QRM-cellen: wat is de ideale grootte van een QRM-cel en hoe stellen we deze best samen? Welke criteria gebruiken om de meest geschikte FTMS (Focused Market Target Segment) te selecteren? Hoe krijgen we de hele organisatie mee in het veranderingsproces? Hoe berekenen we de behaalde tijdwinst en volgen we die op? Hoe kunnen we de MCT (manufacturing critical-path time of doorlooptijd) berekenen? Hoe bepalen we best de prioriteiten en hoe kunnen we deze bijsturen? Is een SPOC (single point of contact) naar leveranciers en klanten altijd werkbaar? Hoe combineren we QRM met ons IT-systeem? Welke valkuilen kunnen we best vermijden? Welke richtlijnen volgen we best? Wat zijn de sleutels tot succes? ...

Ook werd er uitvoerig ingegaan op de behaalde resultaten: er is minder magazijnruimte nodig, omdat producten sneller door de fabriek gaan, er zijn minder orders op de werkvloer, er moet minder gezocht worden naar onderdelen, er is een betere betrouwbaarheid van de leverdatum, een verkorting van de doorlooptijd (tot een factor 5!), een grotere flexibiliteit, betere kwaliteit, een betere flow door de fabriek dankzij kleurcoderingen en zelfsturende teams, kosten kunnen worden teruggedrongen zoals overbodige vergaderingen, het aanleggen van interne stock, regelmatig heruitvoeren van werk, ...

Conclusie

Dat een QRM-implementatie niet altijd van de eerste keer succesvol is en dat dit met vallen en opstaan verloopt, spreekt vanzelf. Het is uiteraard kwestie van te leren uit de fouten en ervaringen en met de hulp van het advies van Sirris, collegabedrijven en Rajan Suri om het bij de volgende iteratie beter te doen. Belangrijk is inderdaad om een cultuur van continue verbetering te creëren als men zijn bedrijf op basis van QRM wil transformeren.

Door de open sfeer en de bereidheid om constructief mee te denken konden de aanwezigen heel wat van elkaar en van de expert opsteken. Zo werd het een zeer leerrijke namiddag. Na afloop werd er dan ook nog duchtig nagekaart tijdens de netwerkreceptie.

QRM ook in uw bedrijf?

Ondertussen hebben 100 bedrijven en 150 deelnemers aan één van de vijf masterclasses van Rajan Suri die door Sirris in Vlaanderen werden georganiseerd, deelgenomen. Heeft uw bedrijf ook nood aan advies en ondersteuning om QRM effectief in uw onderneming te implementeren? Ook als u reeds gestart bent met QRM te implementeren binnen uw bedrijf, maar graag eens afstemt met andere bedrijven die dezelfde transformatie doormaken, neem dan contact op met Sirris en ontvang zelf een uitnodiging voor een van de volgende bijeenkomsten van het lerende netwerk. 

De ervaringsuitwisseling werd georganiseerd met de steun van :

http://agentschapondernemen.be

http://www.nieuwindustrieelbeleid.be

Tags: