Bedrijven uit grensregio's op weg naar Factory 4.0

Bent u een kmo met productieactiviteiten, bevindt uw bedrijf zich in Wallonië, Oost- of West-Vlaanderen, en overweegt u transformaties richting Industrie 4.0? Dan hebben we goed nieuws voor u!

Dat er innovatieve kracht zit in samenwerking tussen regio's over de landsgrenzen heen, tonen Interreg-projecten keer op keer. Factory 4.0, een nieuw project binnen het Europese programma Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, wil bedrijven begeleiden bij hun transformatie naar fabriek van de toekomst. Binnen het programma werken vijf Franse en Belgische grensregio’s - het Franse Hauts-de-France en Grand Est, Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen - om zo economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen de grensregio’s en innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio te versterken en bevorderen. Het project is een nauwe samenwerking tussen de partners NFID, Mecanov, Cetim, CITC, Pôle Mécatech, POM West-Vlaanderen en Sirris.

Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone. Dit door de transformatie van bedrijven naar een Industrie 4.0 fabriek van de toekomst te versnellen. Alle kmo's uit de projectregio met een productieactiviteit behoren tot de doelgroep van het project.

Projectaanpak

Via een aanpak in drie fasen zullen de bedrijven worden begeleid bij hun transformatie. Elk bedrijf kan zelf bepalen welke stappen het wil doorlopen in functie van zijn eigen concrete noden en uitdagingen.

Mogelijke actieplannen kunnen zich richten op nieuwe technologieën ten dienste van uw productiviteit, de aanpassing van uw proces aan veranderingen in uw activiteit of afzetmarkt, de verbetering van uw energie- en milieu-efficiëntie of de ontwikkeling van vaardigheden en het potentieel van uw werknemers.

Bovendien krijgt u via het project toegang tot een interregionaal netwerk van bedrijven en organisaties. 

Meer info over dit project en zijn aanpak vindt u op onze website.