Bedrijven transformeren, Sirris evolueert mee

Al sinds haar bestaan is onze organisatie voortdurend blijven innoveren en moderniseren, niet alleen in de technologiedomeinen waarin we de bedrijven begeleiden, maar ook in ons dienstenaanbod. De laatste tien jaar gebeurde dit onder de naam 'Sirris'. Dit moest gevierd worden, met een feestje en de publicatie van ons jaarverslag van 2016.

In 2007 besloot onze organisatie onder één naam verder te gaan. We vierden recent de tiende verjaardag van deze naamsverandering, samen met een selecte groep van partners uit de industrie die mee Sirris gemaakt hebben tot wat het nu is. We maakten van de gelegenheid gebruik om te tonen hoe we, dankzij ons jarenlang partnerschap met u, de noden van de industrie kunnen vertalen naar zes vernieuwende thema's, waarin we zullen blijven investeren en waarrond we samen met u zullen verder werken.

Investeren in technologie en tevredenheid

Om zeker te zijn dat Sirris dichtbij de industrie staat en waar die naartoe moet evolueren om competitief te blijven, hielden we in 2016 een enquête, waaraan zo'n 500 bedrijven uit de technologische industrie van over het hele land deelnamen: maar liefst 50 procent van de ondervraagden denkt spontaan aan Sirris voor hulp bij technologische innovatie en bij 35 procent staan we zelfs op de eerste plaats. Vergeleken met een gelijkaardige enquête in 2011 zijn we  ondertussen niet alleen beter bekend in de industrie - van 33 procent in 2011 naar 50 procent in 2016, het aantal spontane aanvragen om ondersteuning is bovendien met 10 procent gestegen. Onze positieve reputatie als collectief centrum met kennis van baanbrekende nieuwe technologieën werd dus andermaal en zeer overtuigend bevestigd.

In 2016 konden bedrijven op het advies en de steun van Sirris rekenen in 1.734 industriële projecten en 126 collectieve onderzoeksprojecten. We stonden in voor tal van interventies bij 1.334 verschillende bedrijven. In het totaal vertegenwoordigt dit een omzet van zo'n 23 miljoen euro.

Zo blijft Sirris over de nodige middelen beschikken om vandaag en ook morgen te blijven investeren in innovatie en om onze bedrijven te ondersteunen. Zeker in deze turbulente tijden willen we een belangrijke rol blijven spelen voor de industrie, met onze multidisciplinariteit en domein-overschrijdende aanpak als troeven om technologische uitdagingen aan te gaan.

Om deze redenen blijft Sirris ook zelf inhoudelijk innoveren en de lat steeds hoger leggen en startten we in 2016 een grondige transformatie over een tijdspanne van drie jaar (2017-2020), om de uitdagingen van de bedrijven een stap voor te blijven en hen zo te kunnen verder helpen.

Hoe we dat concreet aanpakken en welke bedrijven vorig jaar een beroep deden op onze dienstverlening, kunt u lezen in ons jaarverslag 2016, dat nu online staat.

Tags: