Argon innoveert met 3D-meting in productieomgevingen

Naast de vier eerste Factories of the Future kent België nog heel wat andere bedrijven die een hoge vlucht nemen. Een van deze bedrijven is ARGON Measuring Solutions, marktleider in 3D-meetdienstverlening. De ingenieurs assisteren klanten in heel Europa met dimensionele uitdagingen gekoppeld aan producten en processen. Voor de oplossingen en diensten die het bedrijf aanbiedt, gebruikt het uitsluitend state-of-the-art meetapparatuur.

Argon kent sinds de oprichting in 2004 een stabiele groei. Initieel voorzag de onderneming de lokale markt van meetdiensten. Vandaag is ARGON marktleider in de Benelux, mag het zich bij de grootste metrologiedienstverleners in Europa rekenen en bedient het sectoren als de automotive, luchtvaart en energie wereldwijd, met topklanten als Audi, Airbus en General Electric in de portfolio. ARGON innoveert de productieprocessen van zijn klanten door 3D-metingen te integreren. 

Meer met 3D

Vandaag integreert ARGON technologie om 3D-scans te maken in diverse productielijnen. Dat innovatieve businessidee ontstond in 2011 bij een klant die brandstoftanks produceert en die zijn productieproces sneller wilde kunnen bijsturen. Er wordt een volledige 3D-kopie van een product gemaakt, waar er traditioneel eigenlijk enkel puntsgewijs informatie wordt ter beschikking gesteld. Net omdat een volledige 3D-kopie voorhanden is, kan veel meer gerapporteerd worden en wordt zichtbaar waar de problemen precies zitten, kunnen procesparameters heel gericht worden aangepast om veel sneller tot de gewenste geometrische kwaliteit te komen.

De integratie van 3D-metingen in een productieomgeving levert een hele reeks voordelen op voor de klanten. Zo staat de informatie sneller ter beschikking, is ze kwalitatiever, visueler, geeft ze meer inzicht en kan ze ook geïntegreerd worden in hun processen zelf. Op die manier kunnen zij de opstart van productie sneller realiseren. Typisch is een tijdsreductie van 30 procent mogelijk. Tijdens serieproductie kan de productie ook veel sneller worden opgevolgd en kunnen snellere terugkoppelingen worden verwezenlijkt. Ook de onderhoudsprocessen kunnen efficiënter en sneller verlopen.

Sterk vandaag, ambitieus voor morgen

Dankzij zijn innovatieve benadering heeft ARGON de voorbije jaren een sterke reputatie opgebouwd als partner voor heel wat grote ondernemingen. Omdat de ingenieurs on site werken en heel veel interageren met de klant, weten ze heel specifiek wat hun noden zijn en kunnen er dan ook echt op inspelen. Ze passen de rapportage, de manier van meten, de dienstverlening eigenlijk aan hun noden aan.

Het resultaat is indrukwekkend en Argon is bezig aan een sterk groeiparcours. Het Leuvense bedrijf heeft intussen 30 medewerkers en 2 buitenlandse vestigingen. Ook voor de komende jaren liggen de ambities hoog: het bedrijf wil vijf keer meer kunnen realiseren aan de hand van een 3D-businessmodel, dat steunt op de drie pijlers 'wat', 'waar' en 'hoe'. Het wil nieuwe niche-applicaties ontwikkelen en die wereldwijd verkopen. Dit door lokale branches op te richten die de lokale markt beter kunnen bedienen. Hiervoor stapt het af van de pure dienstverlenging en evolueert het naar het aanbieden van oplossingen: geïntegreerde meetoplossingen in de productielijn, waardoor het ook hard- en software aanbiedt.

Kanaal Z stelt in het programma Z-Industry vier rolmodellen voor die met succes transformaties doormaken om verder te groeien. Onder hen ARGON. Bekijk hier het filmpje: 

Contact: ARGON Measuring Solutions NV, Geert Creemers, geert@argon-ms.be