Tom Jacobs
Samuel Milton

Een consortium van Vlaamse onderwijsinstellingen - Thomas More en KU Leuven Campus De Nayer - en kennisinstellingen - BIL en Sirris - hebben WAAM (wire and arc additive manufacturing) onderzocht in een productieketen. Dit binnen een Europees project. Dit bracht enkele nieuwe inzichten over de technologie.

Mahdi Tabassian

De additive manufacturing (AM) technologie mag de laatste decennia al een aanzienlijke evolutie hebben doorgemaakt, toch behelst het volledige end-to-end-proces nog vele complexe stappen en vereist het vandaag op cruciale punten nog steeds een manuele input van een ingenieur. Sirris werkt samen met Materialise en Cr3do om een AM-kennisbank te creëren die van pas kan komen bij alle belangrijke AM-stappen.

Olivier Rigo

Het project AMable biedt ondersteuning voor 'ontwerpen voor additive manufacturing' en voor de ontwikkeling van de AM-keten. De AMable Industrial Technology Talk op 8 april is een online evenement, gericht op additive manufacturing voor lichtgewicht luchtvaartuigen. 

Olivier Rigo

In 2021 eindigde het project Polyvalve, dat zich richtte op het uitvoeren van medisch onderzoek naar kunsthartkleppen, om op maat gemaakte hartklepprotheses met een lange levensduur in biomedisch polyurethaan te ontwikkelen en produceren. Dit door gebruik te maken van innovatieve technologieën.

Thomas Kairet

3D-printen van zuiver koper met behulp van poederbedsystemen is de laatste jaren het voorwerp geweest van enkele onderzoeken. De meest gebruikte laser in AM-machines heeft een golflengte die slecht geabsorbeerd wordt door zuiver koper. Dit leidt tot een overmatige reflectie van de energie op het optische systeem en een slechte kwaliteit van het materiaal.

Guido Heunen

België is een van de pioniers op het vlak van additive manufacturing (of 3D-printing) en beschikt over een ecosysteem dat al sterk ontwikkeld is; ideaal dus voor experimenten op dit gebied. Alle voorwaarden zijn biigevolg aanwezig om optimaal voordeel te halen uit deze technologieën. Hoe? Soms volstaat gewoon een duwtje de rug.

Julien Magnien

Men vindt vandaag maar moeilijk een AM-machine die metalen werkstukken produceert tegen een relatief lage kostprijs, wat de technologie ontoegankelijk maakt voor vele kleinere bedrijven. Op 14 december organiseren de partners van het FabricAr3v-project een conferentie- & netwerkingdag rond low cost 3D-metaalprintingtechnologieën.

Jan Kempeneers
Samuel Milton

Sirris onderzocht de haalbaarheid om cobots in te zetten bij het verwijderen van dragers van 3D-geprinte metalen (MAM, metal additive manufacturing) werkstukken. Deze door Sirris gevoerde haalbaarheidsstudie is onderdeel van een groter werkpakket in het ALMA-project, waarbij diverse benaderingen werden onderzocht voor het weghalen van de dragers die bij MAM-werkstukken nodig zijn.

Guido Heunen

Het ontwerp ISO/ASTM DIS 52950 'Additive manufacturing - Algemene principes - Overzicht van gegevensverwerking' is van status veranderd, nl. van DIS ('Draft International Standard' - een ontwerp voor onderzoek en openbare commentaar) naar FDIS ('Final Draft International Standard' - ontwerp voor algemeen definitieve goedkeuring).

Guido Heunen
Astrid Dejosé

Glas is een nieuw materiaal voor 3D-printen. Het is in de handel verkrijgbaar in de vorm van met silica geladen harsen. Het Sirris Additive Manufacturing team onderzoekt de mogelijkheden van deze nieuwe en zeer innovatieve materialen.