Afvalwetgeving: van 'regulation driven market' naar 'market driven regulation'?

Het economisch kringloopmodel dringt zich steeds meer op en het juridische systeem volgt daarin geleidelijk deze socio-economische verschuiving door het aannemen van twee sleutelconcepten: "end of waste" (eindstatus als afvalstoffen) en "by-product" (nevenproduct of secundaire stroom).

Op 1 april '15 heeft Bernard Deltour, advocaat aan de balie van Brussel (Kabinet Praetica) in Luik een conferentie gegeven over de evolutie van de wetgeving met betrekking tot afvalstoffen. Deze evolutie houdt rekening met de verschuiving van de behoeften in de socio-economische sectoren die geleidelijk ook overgaan van het beleid gefocust op het professioneel elimineren van afvalstoffen naar de valorisatie ervan, onder andere door het recycleren.  

Lees meer op Techniline.