Afvalwater recycleren voor kunststofproductie

Een nieuw, milieuvriendelijk procedé om zouthoudend afvalwater te recycleren voor de productie van kunststoffen is een uitstekend voorbeeld van hoe een gesloten cyclusbenadering in de praktijk kan worden gebracht binnen de industrie. Hieraan zijn enkele belangrijke ecologische voordelen verbonden.

Materialenproducent Covestro (het vroegere Bayer MaterialScience) test een innovatief en milieuvriendelijk procedé om zouthoudend afvalwater via de productie van kunststoffen te recycleren. Een pilootcentrale voor de verwerking werd recent geopend in het Duitse Krefeld-Ürdingen.

De nieuwe technologie kan het zoutgehalte in water verlagen, zoals bijvoorbeeld in de Rijn. Het water wordt gebruikt in de productie van polycarbonaat, een hoogperformante kunststof die gebruikt wordt in vele sectoren, waaronder de automobielsector, elektronica en medische technologie. Het nieuwe procedé zal zo bijdragen tot het bewaren van grondstoffen en beschermen van het milieu. Het is een stap in de ontwikkeling van duurzame technologieën en producten.

Elektrolyse

Het is voor Duitsland de eerste keer dat zout industrieel afvalwater gerecycleerd wordt in een pilootcentrale op industriële schaal. Zout water zoals dit wordt meestal in de waterlopen geloosd, zoals in de Rijn, die onmiddellijk naast de site loopt. Dankzij de nieuwe centrale kan een deel van dit afvalwater nu worden gebruikt voor een elektrolyseproces om chloor te produceren. Chloor is een van de ruwe grondstoffen voor de productie van polycarbonaat en andere kunststoffen.

Het nieuwe procedé draagt bij tot een jaarlijkse besparing van tot 30.000 ton zout en 400.000 ton volledig ontzilt water in chloor-alkali-elektrolyse. Dit komt overeen met het vermijden van een totale uitstoot van 6.200 ton CO2 op jaarbasis. Elk uur voorkomt het procedé dat 70 m3 zilt afvalwater in de Rijn wordt geloosd, waardoor een gelijkaardige hoeveelheid aan drinkwater wordt beschermd.

De chloor-alkali-elektrolyse werd al geoptimaliseerd door gebruik te maken van energiebesparende procedés. Zo helpt de zuurstof-depolariserende-kathodetechnologie die samen met Covestro werd ontwikkeld het energieverbruik met nog eens 30 procent dalen in vergelijking met het standaard proces. Als alle chloorproducenten in Duitsland dit marktklare procedé zouden inzetten, zou het totale energieverbruik van het land met 1 procent kunnen worden naar beneden gehaald. Dit komt ongeveer overeen met het jaarlijkse energieverbruik van een grote stad als Keulen.

Tags: