Afsprakendag over intellectuele eigendom

Op 18 november 2014 wordt in Brussel een b2b-afsprakendag over intellectuele eigendom georganiseerd. U kunt er experts ontmoeten die al uw vragen beantwoorden.

Tijdens een b2b-afsprakendag op 18 november in Brussel kunnen ondernemingen verschillende experts in het domein van intellectuele eigendom (DIE, BBIE …) raadplegen. Ook andere specialisten zullen die dag aanwezig zijn en hun expertise aanreiken op juridisch, financieel (subsidies, fiscale verminderingen en teruggaven) en technisch vlak. Sirris zal erbij zijn. 

Iedere ingeschrevene zal een of meerdere experts kunnen ontmoeten. Om geen tijd te verliezen zal vooraf een planning worden opgesteld.

Plaats: DIE, FOD Economie, North Gate, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht. U kan zich hier inschrijven.

Meer informatie over de afsprakendag en de experts vindt u in bijlage.