Additive manufacturing om beenderreconstructie te bevorderen

Beenderregeneratie is al vaker toegepast in de tandheelkunde, in het bijzonder wanneer men de tanden dient te vervangen door implantaten. Een nieuw R&D-project bestaat erin een volledige productieketen te ontwikkelen van deze implantaten via additive manufacturing.    

In de tandheelkunde zorgt het eenvoudig verwijderen van een tand voor een aanzienlijke resorptie van het kaakbeen waar de tand ingeplant stond. Daarom gaat men vaak over tot een reconstructie van het been, vooraleer een implantaat in te brengen. Het gebruik van biomaterialen voor regeneratie of voor behoud van het been is een betrouwbare behandeling, terwijl beendertransplantatie een groter risico inhoudt. De in de handel verkrijgbare biomaterialen vertonen bepaalde, niet te onderschatten nadelen: zoals (te) weinig zelfdragend vermogen, langere hersteltijd, langere consolidatietijd en beperkte(re) doeltreffendheid.

Een project, Bioptos genaamd, opgestart eind 2016, heeft tot doel een nieuwe generatie van "slimme" biomaterialen op de markt te brengen, die heel duidelijk deze nadelen weten op te vangen dankzij biomimetische micro- en macrodesigns en nieuwe productietechnieken via de additive manufacturing met zeer hoogwaardige synthetische biokeramieken, optimaal in de productie gedigitaliseerd en met een gecontroleerde porositeit.

Hierbij komt Sirris tussen in de ontwikkeling van de formulering van het biokeramisch materiaal. Sirris brengt de kennis aan van additive manufacturing om de productieparameters te optimaliseren en op die manier dit materiaal industrieel gebruiksklaar te maken op stereolithografiemachines. Sirris werkt tevens mee aan de uitwerking van het design van de producten om het potentieel van additive manufacturing ten volle te benutten.

Met de steun van 2 fabrikanten, namelijk Wishbone en Cerhum, kan Bioptos ook rekenen, naast Sirris, op 2 onderzoeksentiteiten van de universiteit van Luik: Biomechanics Research Unit (Biomech) en de Dental Biomaterials Research Unit (dBRU). De twee industriële partners willen de nieuwe oplossingen die men ontwikkelt inzetten ten voordele van de patiënten, tegelijk met de bijdrage van internationale experten op dit vlak. Deze oplossingen zullen zeker een invloed hebben op de markt van de tandheelkunde.

Dit project is gefinancierd door het Waalse Gewest (Marshall BioWin) voor een looptijd van 4 jaar.


 

www.wishbone-biotech.com

www.cerhum.com

www.sirris.be

www.biomech.ulg.ac.be

www.d-bru.ulg.ac.be

(Foto bovenaan : Component geprint in biokeramiek met een speciale structuur die beenderherkolonisatie bevordert)