Additive manufacturing keramiek

Op 11 en 12 september 2017 heeft Sirris deelgenomen aan de conferentie AM Ceramics 2017 georganiseerd in Wenen door de Deutsche Keramische Gesellschaft in samenwerking met Lithoz. De conferentie had als doel een duidelijke stand van zaken op te maken over de beschikbare vakkennis en de perspectieven voor gebruik van keramiek in additive manufacturing.

De volgende vragen stonden op de agenda:

  • Het potentieel van keramiek in AM en de uitdagingen voor de industrie

  • De huidige trends en mogelijkheden

  • Het ontwerp in AM keramiek

  • AM-technologieën en bestaande materialen

  • Wat te verwachten van AM in keramiek, naast het eenvoudige prototype

Bij de sprekers waren aanwezig: industriëlen (o.a. fabrikanten van keramische componenten of AM-machines), R&D-verantwoordelijken, consultants en universitairen. 80 personen, afkomstig uit heel West-Europa, hebben in totaal deelgenomen aan dit event.

De boodschappen die aan bod kwamen doorheen de gehele conferentie zijn dezelfde als die men in het algemeen naar voren brengt voor AM Metaal:

  • Additive manufacturing is geen kant-en-klare oplossing voor alle problemen

  • Denken in concepten van AM keramiek vanaf het ontwerp van het component om maximaal voordeel te halen uit additive manufacturing en tegelijk rekening houden met de beperkingen ervan

  • Niet een component in AM gaan produceren dat men met conventionele technieken kan maken

  • Men dient het rendement van een component dat geproduceerd is in AM, te berekenen over de gehele cyclus van zijn levensduur, rekening houdend met mogelijke verbetering van de prestaties en niet alleen met de kostprijs

De bio-keramieken HA-TCP, silicium, zirkonium, aluminiumoxide, siliciumnitride, evenals mengelingen van deze keramieken voor specifieke toepassingen zoals de productie van gietkernen, zijn aan bod gekomen in de diverse uiteenzettingen omtrent keramieken met hoog rendement, reeds in een gevorderde fase van ontwikkeling op de  additive printers.

Behalve het medische domein, blijft serieproductie van componenten in keramiek via AM weinig voorkomend in de industrie. De voorgestelde studies waren hoofdzakelijk case studies van R&D die tot doel hadden het inzetten van AM intern te bevorderen en het personeel te laten gewennen aan deze nieuwe technieken. Het hoofddoel is klaar te zijn voor de toekomst.

In een nabije toekomst zouden de keramische materialen, gelet op hun specifieke eigenschappen, een leefbaar en interessant alternatief moeten vormen voor heel veel metalen. 

(Bron foto's: Lithoz)