Additive manufacturing en intellectuele eigendom

De US Navy is de blockchain aan het testen om zijn AM-systemen te beveiligen. De Columbia University stelt een antinamaak-markering met luchtbellen voor. 

Veiligheid en blockchain 

Veiligheid is een essentiële parameter in de activiteiten van gedelokaliseerde productie, vooral in het leger. De US Navy is dan ook de blockchain aan het testen om zijn AM-systemen te beveiligen. Het zet de blockchain in om een laag van gegevensuitwisseling te creëren tussen verschillende printvestigingen verspreid over de wereld. 

Gegevens kunnen beveiligen en in alle veiligheid delen tijdens het volledige productieproces (ontwerp, prototyping, tests, productie en verwijdering) is essentieel in AM en zal de grondslag uitmaken voor de toekomstige initiatieven in dit domein. 

De blockchain is een technologie voor bloksgewijze, transparante en beveiligde opslag en transmissie van gegevens, die voor de verificatie geen interventie van een tussenpersoon of derde instantie vergt. De gedistribueerde database van de blockchain bevat de historiek van alle uitwisselingen tussen de gebruikers sinds ze werd aangemaakt. Ze beheert die registratielijst door ze te beschermen tegen vervalsing of wijzigingen. 

Lees meer op Techniline.

Auteur

Pagina's

Auteur

Pagina's

Auteur

Pagina's