Abrasief waterstraaldraaien: harde, moeilijk verspaanbare materialen voorbewerken

Abrasief waterstraaldraaien gebeurt op basis van een hogedrukwaterstraal met korrelige deeltjes. De snijtechnologie is daardoor erg geschikt om moeilijk te verspanen cilindervormige materialen te bewerken. Maar een finisseertechnologie is het niet.

Abrasief waterstraaldraaien is een afnemende technologie die gebruik maakt van een hogedrukwaterstraal met korrelige - lees: ‘abrasieve’ - deeltjes. Hoe gaat het in zijn werk? In een spuitmond worden water en deeltjes vermengd tot een hogesnelheidswaterstraal. Vervolgens zorgen de gecombineerde translatiebeweging van de waterstraal en de rotatiebeweging van het werkstuk ervoor dat cilindrische vormen bewerkt kunnen worden.

Parameters van abrasief waterstraaldraaien

Voor harde, moeilijk verspaanbare materialen

De snijtechnologie is erg geschikt om moeilijk te verspanen materialen te bewerken: composieten, glas, keramiek, titaanlegeringen ... Ook voor het draaien van near-net-shapes (NNS) komt de technologie in aanmerking. Een van de mogelijke toepassingen van abrasief waterstraaldraaien is profilering van slijpwielen.

Profilering van een slijpwiel door abrasief waterstraaldraaien

Geen finisseertechnologie

Door de langere standtijd en het spaandebiet is abrasief waterstraaldraaien kostenefficiënter dan conventionele technieken voor de bewerking van dit soort materialen. In staal en andere gangbare materialen, daarentegen, ligt het spaandebiet bij abrasief waterstraaldraaien juist lager dan bij conventioneel draaien.

Let wel: door kwaliteitsbeperkingen kan deze snijtechnologie alleen worden gebruikt binnen de voorbewerkingsfase. Om de gevraagde kwaliteitseisen van het werkstuk te bereiken moeten bijkomende technologieën worden ingezet. Kortom, abrasief waterstraaldraaien is geen finisseertechnologie.

Bronnen

  • Hashish M., 1987, Turning with abrasive waterjets - a first investigation, ASME Journal of Engineering for Industry, Vol. 109, pp. 281–290.
  • Uhlmann E., Flögel K., Kretzschmar M., Faltin F., 2012, Abrasive waterjet turning of high performance material, Proceedings of 5th CIRP International Conference on High Performance Cutting, pp. 426–430.
  • Axinte D.A., Stepanian J.P., Kong M.C., McGourlay J., 2009, Abrasive waterjet turning - An efficient method to profile and dress grinding wheels, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 49/3-4, pp. 351-356. 

Meer weten over de verwerking van harde, brosse materialen? Download gratis onze vijfde whitepaper over precisieproductie.

Sign up to receive the white papers

Tags: