70% van de innoverende ondernemingen gebruiken octrooi-informatie

Het EOB heeft een enquête gehouden over de rol van de octrooi-informatie in het innovatieproces.

Eind 2016 heeft het Europees Octrooibureau een studie gemaakt over de manier waarop de octrooi-informatie gebruikt werd als informatiebron om innovatie te ondersteunen in elk van de 4 verwerkingsfasen: fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, prototyping, commercialisering.

Om vooringenomenheid te vermijden heeft het Bureau met opzet de specialisten van de octrooi-informatie uitgesloten uit het onderzoek.   

Blijkt dat 70% van de respondenten de octrooien gebruiken als bron van technische, zakelijke of wettelijke informatie.

72% van hen beschouwen deze informatie als belangrijk tot zeer belangrijk.

 

Het EPO is veruit de voornaamste bron. 75% van de respondenten gebruiken Espacenet, 30% DPMA/DEPATISnet, 21% USPTO en 17% WIPO/PATENTSCOPE.

 

De innoverende bedrijven gebruiken octrooi-informatie vooral in de fasen van toegepast onderzoek en prototyping, en minder voor het fundamenteel onderzoek. Zij zoeken op de eerste plaats technische en wettelijke informatie, en minst zakelijke informatie. 
De grote ondernemingen gebruiken vaker de octrooi-informatie dan kmo's. 

Wat doet men daarna met deze informatie? 72% doen technische opzoekingen voor de ontwikkeling van hun producten, 69% maken hiervan gebruik als marktonderzoek, en monitoring van technologieën en concurrenten, en meer dan de helft gebruikt deze informatie om ideeën op te doen.

 

Het onderzoek maakt duidelijk dat er 3 grote belemmeringen zijn om octrooi-informatie te gebruiken:

  • de onwetendheid over de voordelen ervan
  • de onwetendheid over de instrumenten om toegang te krijgen tot de informatie
  • het vermoeden van complexiteit …! 

Specialisten van de octrooi-informatie, zoals de experten bij Sirris, spelen dus een cruciale rol in de vorming en het delen van deze kennis.

Bron 

 

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.