3D-printing en big data

Om een beter beeld te krijgen van de grote hoeveelheden data stellen onderzoekers voor de vaste data zichtbaar te maken in een maquette en daarop de variabele data op een flexibele manier aan te hechten.

De vraag stelt zich hoe een beter beeld te krijgen van de 'big data' die wij moeten behandelen? Onderzoekers van het MIT testen de mogelijkheid hoe 3D-printing een aanzienlijke verbetering kan zijn van de wijze waarop de mensen opnemen en op zeer grote schaal kunnen begrijpen. 

Zij hebben het voorbeeld genomen van de campus van het MIT. Zij hebben de gebouwen opgemeten, met een laser gescand en in een transparant plastic 3D-maquette geprint.
Vervolgens hebben zij een projector gekoppeld aan een laptop om onder de maquette een beeld te projecteren waardoor de gebouwen in een verschillende kleur verlicht zijn naargelang van de hoogte.

Lees meer op Techniline.