3D-bootcamp: verken de grenzen van additive manufacturing

3D-bootcamp: verken de grenzen van additive manufacturing

Van idee tot reële businesskansen in amper drie maanden tijd. Dat is wat de 3D-printing Bootcamp van Flanders DC vooropstelt. Tijdens negen bijeenkomsten tussen 7 april en 23 juni werken kandidaten met verschillende competenties samen aan een project rond additive manufacturing of 3D-printing. Ze krijgen professionele coaching en gaan aan de slag met gelijkgezinden, die samen willen innoveren. Gaat u zelf ook de uitdaging aan?

Tijdens de 3D-bootcamp doorlopen multidisciplinaire teams een traject om een businessconcept te ontwikkelen en te testen. Via drie workshops van telkens twee dagen tasten ze de mogelijkheden af van wat er met 3D-printing zoal te realiseren valt.

Intensieve coachingsessies helpen de teams een innovatief idee in een waardevol businessplan om te zetten. Aan het einde van de rit worden de projecten voorgelegd aan potentiële investeerders. Zo maken de sterkste concepten kans op financiële steun.

Met deze bootcamp wil Sirris samen met organisatoren Flanders DC en de Vlerick Leuven Gent Management School  de grenzen van 3D-printing aftasten en nieuwe opportuniteiten blootleggen. Het volstrekt unieke opleidingsformaat zal uw zin voor innovatie en ondernemerschap ongetwijfeld aanscherpen! 

Ziet u de mogelijkheden van additive manufacturing? Stel u dan zeker kandidaat via www.3dprintingbootcamp.biz/.